Afsluiting 40 dagen tijd project

Afsluiting 40 dagen tijd project
Afsluiting Veertigdagenproject.
Op zondag 16 april hebben we in een  bijzondere dienst met de vijf kerken met Vaart
het Veertigdagenproject afgesloten.
Dit jaar hebben de diaconieën van  genoemde kerken samen één actie
georganiseerd en samen hebben we gespaard voor Oekraïne.
Het was goed om met de vijf kerken samen werken.
Op deze manier groeien we langzaam naar elkaar toe.
Emmeke Vierhout ( de partner van Kees Huizinga ) was zelf aanwezig  om de
cheque in ontvangst te nemen.
Ze was zichtbaar geroerd door de hoogte van het bedrag en vertelde dat de stichting,
de Leeuw Kyiv,  waarvan zij deel uitmaken veel mensen die door de oorlog alles zijn
kwijtgeraakt kunnen helpen.
Door de oorlog zijn veel mensen hun baan kwijt geraakt of erger ook hun huis is
verwoest door het oorlogsgeweld.
 Velen zijn hierdoor om te overleven aangewezen op hulp van buitenaf.
 We willen iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit bedrag
hartelijk danken. Tot slot nog een kleine correctie.
Nadat de foto van de uitreiking gemaakt was is er nog  geld gestort en daardoor
kwam de teller zelfs op € 13336, 70 te staan.
Namens de gezamenlijke diaconieën nogmaals onze hartelijk dank.
 
terug