Bloemendames Bloemendames
Bloemendames
Op zondagmorgen staan er op de avondmaalstafel twee mooie boeketten samengesteld en naar de kerk gebracht door een drietal dames de z.g. bloemendames te weten Miranda, Petra en Ricky .
Na de dienst worden de boeketten weggebracht naar gemeenteleden die om diverse redenen wel een bloemetje kunnen gebruiken.
Om toerbeurt nemen de dames een maand voor hun rekening en het resultaat mag er zijn.
Waarbij wel aangetekend mag worden dat het aanbod van bloemen in de wintermaanden schaars is, en wat te denken van de hete zomermaanden.
Het werd dan ook zeer gewaardeerd dat de plaatselijke bloementelers vaak bereid waren bloemen beschikbaar te stellen.
Meer dan 15 jaar heeft Petra zich actief ingezet als bloemendame.
Nu heeft ze besloten om te stoppen en zoals ik haar ken zal het een moeilijke beslissing zijn geweest. En haar creativiteit zal gemist worden want ook op de markten was ze actief. Maar als je gezondheid het amper of niet meer toelaat dan kun je eigenlijk maar één ding doen en dat is stoppen.
Petra we willen je heel hartelijk bedanken voor al het werk wat je als bloemendame voor de kerk hebt verricht.
Het goede nieuws is echter ook dat Marianne Snippe de plaats van Petra wil innemen.

Hierbij danken wij Petra voor al haar werkzaamheden in de afgelopen jaren en heten we Marianne welkom en wensen haar veel succes met haar nieuwe taak.
De Diaconie.
 
terug