Dankdag 2022 Dankdag 2022

Een bijzonder jaar…valt er nog wat te danken? Gezamenlijke dienst van Kerken-met-Vaart op
Dankdag voor Gewas en Arbeid , 2 november 2022. Aanvang 19.00 uur in protestantse kerk Het
Kruispunt, Heidebloemstraat 2 te Erica. Voorganger: Ds. K.H.W. Klaassens. Muzikale medewerking
door het koor Intersection uit Erica olv Klaas Krijgsheld.
terug