Giften Giften
Wij als diaconie geven 1x in het kwartaal, naast de avondmaalscollecte, een gift aan een goed doel.

Wij hebben als ZWO/Diakonie besloten een extra gift te doen voor de vluchtelingen op Lesbos gezien de toenemende problematiek aldaar ivm het ook daar heersende Coronavirus.
Deze mensen hebben alle hulp momenteel nodig die er beschikbaar is, vandaar onze extra gift van 500 euro.
Namens de ZWO/Diaconie

 

De avondsmaal collecte van 12 januari heeft 87,50 euro opgebracht, dit heeft de diaconie verhoogd naar 100,00 euro. Dit is gegaan naar Slachtofferfonds.

15 januari zijn wij ‘s middags met de diaconie bij het Hospice in Emmen geweest.

Hiervoor waren wij uitgenodigd.

Wij hebben hier een rondleiding gehad en uitleg hoe het er aan toe ging in Het huis van Heden.

Wij waren diep onder de indruk van wat er allemaal verteld werd.

Tevens hadden wij een waardecheque meegenomen van 300,00 euro.

Deze werd die middag overhandigd.

Dit was de gift van het eerste kwartaal.

Met een groet van de diaconie.


 
terug