diaconie januari 2021 diaconie januari 2021
.
In de diaconievergadering van 4 januari hebben we afscheid genomen van onze penningmeester
Helma Broers.
Na vier en een half jaar heeft Helma te kennen gegeven dat ze wilde stoppen.
In de periode dat zij penningmeester werd vond er een grote verandering plaats in het boekhouden
van de diaconie.
Veel werd gedigitaliseerd.
En het was niet eenvoudig om je deze nieuwe manier van doen eigen te maken.
Het heeft haar dan ook vele uurtjes cijferen gekost.
Maar Helma is plichtsgetrouw en het is haar gelukt met in het begin af en toe een klein beetje
deskundige hulp .
Na 4 jaar stelde ze voor om nog een half jaar aan te blijven en op deze manier zelf het boekjaar te kunnen afsluiten.
De diaconie heeft dit zeer gewaardeerd.
We danken Helma Broers voor haar inzet en we heten Marion Doornbos hartelijk welkom als de nieuwe penningmeester en wensen haar veel succes met de nieuwe taak.
 
terug