Diaconie November gift ….De Regenboog Groep. Diaconie November gift ….De Regenboog Groep.


De Regenboog Groep zet zich in voor mensen in armoede.
Een plek in Amsterdam voor een ieder met problemen.
Dakloos, psychiatrische problemen ,gebukt onder schulden, verslaafd of eenzaam.
Vrijwilligers onder steunen deze mensen.
Negen inloophuizen. Waar dagelijks 600 bezoekers komen.
Ook wordt dagbesteding aangeboden en hulp van maatschappelijk werkers.
De meest basale zaken worden aangeboden zoals : een warme maaltijd, een douche
en schone kleding.
Met een bijdrage van 10 euro kunnen drie complete maaltijden en twee keer
douchen worden betaald.
www.de regenboog.org.
De diaconie heeft 150 euro gedoneerd. 
terug