Bezoek aan museum Jans Brands

in de huiskamer van Jans
Bezoek aan museum Jans Brands
Verslag van het bezoek aan museum Jans Brands op 9 mei.
We vertrokken om half 2 vanaf de kerk, er had zich al een groep fietsers gevormd, een
aantal mensen ging per auto op eigen gelegenheid.
Tegen 2 uur was iedereen bij het museum gearriveerd.
We begonnen met een kopje koffie of thee en een plakje koek. Hierna werd een film
vertoond over het leven van Jans Brands .
Jans Brands werd geboren op 3 november 1932 in de boerderij aan de Herenstreek 11 waar
hij zijn hele leven heeft gewoond. In 65 jaar heeft hij in totaal 70.000 voorwerpen en boeken
verzameld. Het meest bijzondere is een middeleeuws register uit 1382, en o.a. 2 bijbels van
koningin Emma. Jans overleed in 2019 .

Daarna kon iedereen op eigen gelegenheid het museum verkennen. Er was een
tentoonstelling over blikken o.a. van de blikfabriek uit Hoogeveen en een tentoonstelling over
schilderes Janny Jalving. Ook kon men onder leiding van een gids het woonhuis van Jans
bezoeken. Dit was een hele stap terug in de tijd maar voor velen ook een feest van
herkenning.
Om ongeveer 4 uur was het bezoek voorbij, wel pech voor de fietsers want het regende
behoorlijk, men besloot nog even te blijven en te wachten onder het genot van een kopje
koffie. Het was een geslaagde middag .
Notulist, Ricky Timmerman
 
terug