gift november 2021 gift november 2021

De ziekenhuispredikanten in het UMCG hebben een zeer belangrijke taak in de zorg voor mensen
die voor korte of lange tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen.
Het gaat veelal om patiënten die ernstig ziek zijn en daardoor te maken hebben met levens-
en geloofsvragen.
Ze zijn vaak ver van huis, ver van familie en vrienden en op afstand van de vertrouwde omgeving.
De eigen predikant kan weinig of niet komen ,bovendien is het vanwege coronamaatregelen
zeer moeilijk.
In het UMCG is de geestelijke verzorging niet alleen voor de patiënten ,maar ook voor de medewerkers.
De diaconie heeft 150 euro gedoneerd aan de Werkgroep Geestelijke verzorging om
een deel van de kosten te financieren.
Dit naar aanleiding brief Werkgroep Ziekenpastoraat PKN Groningen-Drente. 
terug