Giften december 2021. Giften december 2021.

 

Noord-Korea,

Een leven zonder te weten dat er een God is, gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Toch is dit de realiteit voor miljoenen inwoners van Noord-Korea. Een van de weinige mogelijkheden is om toch te vertellen over God is via de radio. Kerken zijn verboden in Noord-Korea maar met onze radioprogramma’s komen we zelfs over de hermetisch gesloten grenzen en brengen hoop waar weinig hoop is. Om de gelovigen Bijbelsonderwijs te geven, zenden we het programma Bijbelstart uit.

Met financiële steun kunnen we dat blijven verspreiden.

De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt naar de Stichting (TWR) Bron van Hoop.


 

Ghana,

In Noord-Ghana zijn nauwelijks voorzieningen voor zwangere vrouwen op het gebied van hygiëne en zorg. Op het platteland lopen a.s. moeders en hun kindje onnodig gezondheidsrisico’s met vaak fatale afloop. Ook moeders in spe in Ghana wensen het zelfde als bij ons: “Als ik mijn kindje maar gezond ter wereld breng.” Via Simavi was Loan Liem in Ghana om daar de juiste training te geven aan vroedvrouwen en verpleegkundigen. Ook worden de vrouwen geïnformeerd over het belang van schoon water voor een gezonde zwangerschap. Loan is er van overtuigd dat we met een goede voorlichting vrouwen een betere basis geven voor levensreddende prenatale zorg!

De ZWO heeft 200 Euro gedoneerd aan Simavi.


 

Kenia,

Stop honger, overwin armoede.

Stichting Heifer helpt boerengezinnen in Kenia zodat ze minder kwetsbaar zijn. Waterbeheer is een vaardigheid wat Heifer de boeren leert. Water opvangen en opslaan zodat ze ook in droge perioden voldoende hebben. Met praktische trainingen, zaden en toegang tot water worden ze geholpen.

Veel gezinnen zijn zelf niet opgewassen tegen honger en armoede. Stichting Heifer helpt ze daarbij.

De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.


 

terug