Giften diaconie Giften diaconie
De diaconie doneert  maandelijks 150 euro .
 
Gift juni ’22 …Leger des Heils …m.b.t  jeugdbescherming.
 
Ieder kind heeft recht op een veilige ontwikkeling.  Ouders zijn verantwoordelijk voor een veilige  en pedagogisch verantwoordelijke  opvoeding van hun kinderen.
Als dit niet lukt, kan de rechter bepalen dat in een gezin gedwongen hulpverlening nodig is.
Dan komt jeugdbescherming in beeld.
 
Een jeugdbeschermer van het Leger des Heils kijkt mee over de schouders van de ouders en beslist
wat het beste is voor het kind.
 
 
Gift juli  /augustus 2022…skzod  …
Heb je ooit een draak zien dansen, een Chinese lampionnentocht gelopen of een eigen Chinese vlieger willen maken.
Dat gaat er gebeuren …Kinderkamp… 2022.  Op reis naar China!!!!
 
Een goed gevoel , want u helpt nu kinderen uit de regio aan een fantastische week vakantie.
 
Stichting kinderkamp Zuid -Oost Drenthe
 
terug