Giften maand mei ZWO: Polen en Oekraïne! Giften maand mei ZWO: Polen en Oekraïne!

In de Emmer Courant van 10 mei j.l. deed huisarts Jeanette Steendam een oproep voor financiële steun! Ze gaat namelijk medische zorg verlenen aan Oekraïners die hun land zijn ontvlucht voor het oorlogsgeweld. Ze hebben huis en haard moeten verlaten en daarmee ook hun vertrouwde zorg (arts en medicijnen). Kinderen vormen 40 procent van de vluchtelingen, daarnaast komen ook veel vrouwen de grens over. De mannen en vaders zijn achtergebleven om hun land te verdedigen.
De ZWO heeft 100 Euro overgemaakt aan Jeanette Steendam.
Jeanette Steendam is ook op Lesbos geweest om daar met name Syrische vluchtelingen te helpen. Ook voor deze reis heeft ze via onze kerk een gift meegekregen.

Nigeria.
Het leven in Nigeria is zwaar. Door de klimaatveranderingen blijven regens uit en duren droge periodes steeds langer. Bovendien is er het geweld door Boko Haram, criminele nomaden-groepen die boeren verjagen uit hun dorpen. Meer dan 2 miljoen mensen zijn op de vlucht. De Nigeriaanse kerken leven mee met de vluchtende dorpelingen en helpen de ontheemden terug te keren en hun leven in hun eigen dorpen weer op te pakken en hun land te bewerken.
Met steun van Kerk in Aktie helpen zij bij; het herstellen van huizen, met schoon drinkwater en hygiëne, droogte bestendige zaden, landbouwwerktuigen en onderwijs voor jongeren. Kerk in Aktie stimuleert samenwerking tussen kerken en moskeeën, zodat ze zich samen in kunnen zetten voor betere leefomstandigheden en zich kunnen weren tegen extremistische fundamentalisten.
Zelf voldoende voedsel produceren is belangrijk met de stijgende voedselprijzen door de oorlog in Oekraïne. De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt aan Kerk in Actie voor dit project.

De ZWO commissie

 
terug