Giften oktober 2021 Giften oktober 2021
Giften ZWO oktober 2021
Zuid Soedan
Hevige stortregens teisterden een aantal maanden geleden grote delen van Zuid-Soedan. Rivierdijken braken door, het vee verdronk, de oogst werd verwoest. Huizen, scholen, ziekenhuizen en sanitaire voorzieningen kwamen onder water te staan. Meer dan 800.000 mensen raakten ontheemd. Hun situatie is wanhopig
Geen veilig onderdak meer, onvoldoende voedsel en geen schoon drinkwater. Nauwelijks inkomen…. Deze situatie is opnieuw een ramp voor de Zuid-Soedanese bevolking die al zwaar was getroffen door een jarenlange burgeroorlog, sprinkhanenplaag en Corona epidemie.
Via lokale kerken ontvangen gezinnen geld voor voedsel, onderdak en eerste levensbehoefte.
Er is 200 Euro over gemaakt aan dit doel.India
Door de corona crisis is de armoede in India erg gestegen. Families kunnen hun kinderen niet onderhouden en dit vergroot de kans op kinderhuwelijken. Zodra een meisje getrouwd is, gaat uit huis en moet de schoonfamiliehaar onderhouden. De gevolgen zijn hartverscheurend! Ze stoppen met school en hebben geen zeggenschap meer over hun lijf en leden.
Via Terre des Hommes worden meisjes geholpen hun rechten te claimen. Ze leren dat deze tradities bij wet verboden is en hoe ze dit kind huwelijk kunnen voorkomen.
Voor een bedrag van 25 Euro wordt een meisje een training gegeven die haar helpt de zeggenschap over lijf en leden terug te krijgen.
Er is 200 Euro overgemaakt.
 
terug