Giften ZWO, maand augustus. Giften ZWO, maand augustus.

Via Artsen Zonder Grenzen kwam er een oproep binnen voor aandacht aan ondervoede kinderen wereldwijd!
Een voorbeeld:
Afghanistan, hier voltrekt zich een humanitaire ramp. Sinds de machtsovername door de Taliban is de economie ingestort. Er is nauwelijks medische zorg en voedsel is onbetaalbaar geworden. De crisis treft jonge kinderen het hardst. Veel moeders zijn zo verzwakt dat ze hun baby´s geen borstvoeding kunnen geven. Hun kinderen raken vanaf de eerste dag al ondervoed en hebben dringend medische hulp nodig.

Niet alleen in Afghanistan , maar ook in andere landen zien we steeds meer ondervoede kinderen. En de vrees is dat het ergste nog moet komen. Door overstromingen en droogte dreigen oogsten te mislukken. Waar oorlog heerst, schieten voedselprijzen omhoog in landen als Jemen, Zuid Soedan en Madagaskar zien we hier al de gevolgen van. De teams van Artsen Zonder Grenzen bieden er medische zorg aan de mensen die daar het hardst worden getroffen.
De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.


Kerk in Actie voor Colombia.
Tienduizenden Venezolanen zijn de laatste jaren de grens over gestoken naar buurland Colombia. Vanwege de politieke en economische crisis in eigen land zijn ze opzoek naar bestaanszekerheid. Eenmaal in Colombia krijgen ze opnieuw te maken met grote werkloosheid.

Veel mensen verdienen hun geld op straat. Ze maken auto’s schoon, regelen het verkeer, verkopen koffie om hun voedsel, onderdak en kleding te kunnen betalen. Maar ook geld sparen voor hun familie in Venezuela. Op straat hebben ze te maken met geweld en vooral alleen gaande kinderen en jongeren zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting.
Met steun van Kerk In Actie begeleidt onze Colombiaanse partnerorganisatie jongeren om te voorkomen dat ze in handen van mensenhandelaren vallen.
Het is onmenselijk en gaat tegen onze overtuiging in als we deze kinderen en jongeren niet beschermen. Zij zijn bovendien onze toekomst``, aldus een hulpverlener. Sociaal werkers leggen contact met kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van geweld. Ze bieden psychische en juridische hulp en een plek in een opvanghuis. Via voorlichting op scholen in achterstandswijken worden kinderen alert en weerbaar gemaakt.
Wereldwijd zijn er miljoenen vluchtelingen, die vanwege oorlogs - of natuurgeweld of door economische omstandigheden gedwongen zijn elders hun bestaan op te bouwen. Kerk in Actie steunt organisaties die opkomen voor vluchtelingen en hen ondersteunen om een nieuwe leven op te bouwen of om terug te keren naar hun eigen land.
De ZWO heeft 192 Euro overgemaakt. (voor 6 jongeren een maand in een opvanghuis en begeleiding). 
terug