Giften ZWO, maand oktober 2022 Giften ZWO, maand oktober 2022

Bangladesh:
In Bangladesh zijn vrouwen en meisjes traditioneel verantwoordelijk voor het halen van schoon drinkwater. Daarvoor moeten ze vaak lang lopen. Dat kost veel tijd – die ze daardoor niet kunnen besteden aan school of werk- en het is gevaarlijk voor vrouwen of meisjes alleen. Schoon drinkwater is een belangrijke basis om een gezond leven te kunnen leiden. De verandering komt vanuit de mensen zelf en verspreidt zich als een olievlek! Dat maakt deze vrouwen trots en geeft hun een betere positie. Ze krijgen ook meer respect bij de andere bewoners. Simavi helpt hun bij het vinden van een duurzame oplossing. Ook deze vrouwen en meisjes hebben recht op een veilig en gezond bestaan.

De ZWO heeft aan deze stichting 200 Euro overgemaakt.

Boeren in Pakistan:
De afgelopen jaren liepen de opbrengsten in de landbouw terug, terwijl de kosten van bestrijdingsmiddelen en de huur van een tractor en irrigatie installaties stegen. Meerder boeren volgden een training bij de christelijke organisatie NOAD, een partner van Kerk in Aktie.

Ze leerden over alternatieve landbouwmethoden waarbij de bodem niet wordt uitgeput en de opbrengst van de oogst verbetert. Ook krijgen ze een startkapitaal om zaden te kopen. Nu groeien de gewassen goed, de groenten kunnen ze verkopen en andere opbrengsten dienen als veevoer. Dankzij de winst die ze maken kunne ze hun gezinnen onderhouden en hun schulden aflossen.
Kerk in Aktie steunt wereldwijd partnerorganisaties die zich inzetten om de oogsten te vergroten en de voedselzekerheid te verbeteren door deze verbeterde landbouwmethoden.
De ZWO heeft 200 Euro over gemaakt aan Kerk in Aktie.
 
terug