Giften ZWO, maand september. Giften ZWO, maand september.

Haïti.
Doordat er grote politieke onrust heerst in Haïti is de medische zorg in de hoofdstad nauwelijks bereikbaar. Buurten zijn afgesloten, ambulances worden geblokkeerd.

Met de strijdende partijen is een afspraak gemaakt over vaste tijden waarop patiënten en hulpverleners veilig doorgang krijgen naar het ziekenhuis. Op een plek die wordt geteisterd door geweld betekend medische zorg het verschil tussen leven en dood. Daarom verleent Artsen zonde grenzen onpartijdige hulp in Haïti.
Juist in die situaties is medische zorg van levensbelang!

De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.

Syrië.
Drie jaar geleden startte Kerk in Actie een ambitieus project: een herstel voor ruim 45 verwoeste Syrische kerkgebouwen, scholen , gemeenschapscentra en bejaardentehuizen, Het herstel gaat langzamer dan gehoopt door de economische crisis. Maar voor de mensen in Syrië is het duidelijk: Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld en mensen kunnen terugkeren naar hun gemeenschap. Dankbaar voor de financiële hulp laat zien dat we een zijn in Christus.

Voor 35 Euro kunnen 500 bakstenen worden gekocht voor het herstel van een kerk.
De ZWO heeft 175 Euro overgemaakt. 
terug