Giften ZWO maand juni. Giften ZWO maand juni.

Uit Soedan kwam deze oproep voor hulp via Artsen zonder grenzen. Er heerst daar een uitbraak van tropische ziektes die het nieuws niet halen en zonder behandeling dodelijk zijn. Kala azar is een van die tropische ziektes die verspreid worden door zandvliegen en zonder medicijnen desastreus zijn.
Jaarlijks sterven duizenden mensen aan Kala azar en andere vergeten tropische ziektes. Onnodig. Het gaat vooral om patiënten die in diepe armoede leven, vertelt Koert. Ze hebben geen geld voor medische zorg en zijn daarom niet interessant voor de farmaceutische industrie. Er worden geen vaccins ontwikkeld en er zijn nauwelijks medicijnen en diagnostische tests. Wij leggen ons niet bij dit onrecht neer.
Artsen Zonder Grenzen biedt medische zorg, onderzoekt de behandeling van tropische ziektes en pleit voor betere medicatie. Het is van levensbelang dat we de patiënten een behandeling kunnen bieden. Het gaat om de meest buiten gesloten en kwetsbare mensen in nood. Met uw bijdrage bieden onze medische teams hulp in noodsituaties. Ook als die het nieuws niet halen.
De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.

In Oeganda werkt James Yesiga voor Terre des Hommes. In de hoofdstad Kampala leven ruim 4.000 op straat . Veel van deze kinderen komen uit omliggende dorpen waar hun families in diepe armoede leven. De kinderen worden met valse beloftes naar de stad gelokt en zijn vaak slachtoffer van kinderhandel, seksueel misbruik en uitbuiting. Ze moeten lange dagen werken of worden met geweld gedwongen om te bedelen.
James en zijn collega’s helpen de kinderen door ze een plek te bieden in een opvangcentrum. Daar krijgen ze medische zorg, psychosociale begeleiding en gaan ze naar school. Als een kind in het opvangcentrum komt, wordt er een zoektocht gestart naar de familie. We helpen de familie om een beter inkomen te verdienen, zodat hun kind weer thuis kan wonen. We betalen het schoolgeld en komen regelmatig kijken hoe het met hun gaat.
De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt. 
terug