Maandelijkse gift Maandelijkse gift
Een bericht vanuit de diaconie.
De afgelopen 2 donderdagen is er aan de voedselbank 2 uitwasbare mondkapjes per pakket geschonken. Deze zijn besteld bij Bert Broers.
De opbrengst van de verkoop is voor AfricanDo.
Ook is er in oktober en november een online diaconiecollecte geweest.
We hebben hiernaast nog een bijdrage ( 75,00 euro )voor de onlinediensten geschonken. Wij hebben gemeend om deze tezamen met de collecte van oktober en november als gift over te maken aan het Leger de Heils.
Daar november nog niet voorbij is kunnen we nog niet het bedrag vermelden wat er overgemaakt word.
Beide bedragen van de giften hoort u in het volgend kerknieuws.
Hartelijk dank voor uw gaven.
Met een vriendelijke groet vanuit de diaconie. 
terug