Maandelijkse gift Maandelijkse gift

April 2020

Wij hebben als ZWO/Diakonie besloten een extra gift te doen voor de vluchtelingen op Lesbos gezien de toenemende problematiek aldaar ivm het ook daar heersende Coronavirus.
Deze mensen hebben alle hulp nodig momenteel die er beschikbaar is, vandaar onze extra gift van 500 euro.
Namens de ZWO/Diaconie


Maart 2020

Voor de maand maart hebben we buiten onze vaste actie om (40 dagen tijd) als doel gekozen voor de bevolking van Noord-Ghana.

Het land is heel arm, veel oogsten mislukken omdat het vaak te nat of te droog is.

Jongeren trekken massaal naar de hoofdstad Accra op zoek naar werk, inkomen voor een betere toekomst. Vaak komen ze terecht in een wereld vol criminaliteiten en uitbuiting. Vooral voor meisjes is het er levens gevaarlijk.

Kerk in actie vangt via een partner organisatie meisjes op en die kunnen dan een vak leren van bijv. naaister of kapster om zo uit hun situatie van armoede te ontsnappen.

We hebben 200 Euro overgemaakt.

 

terug