Maandelijkse gift Maandelijkse gift
Na de veertigdagentijd actie starten we weer met de reguliere acties.
Maand April 2021.

Hulp op de Cariben.
De Caribische eilanden zijn grotendeels afhankelijk van toerisme.
Door de coronapandemie is dit vrijwel volledig stil gevallen.
Hierdoor is de werkloosheid op de eilanden enorm.
Steeds meer huishoudens zakken onder de armoede grens!

Het Rode kruis coordineert de hulpverlening.
o.a. voedselpakketten
voorlichting corona
psychosociale hulp
ondersteuning huisartsen
De Diaconie heeft voor deze actie 150 euro overgemaakt!!
Hartelijke groeten van uw Diaconie. 
terug