Maandelijkse gift Maandelijkse gift

ZWO februari

Weet u dat er nog steeds wekelijks honderden vluchtelingen in gammele bootjes op de kust van het Griekse eiland Lesbos arriveren? Het vluchtelingenkamp Moria is overvol, zonder voldoende huisvesting, hygiënische en medische voorzieningen. De situatie lijkt uitzichtloos. Mensen kunnen niet weg en verblijven er soms al meerder jaren.

Wereldwijd zijn er meer dan 70 miljoen vluchtelingen, verdreven van huis en haard door oorlog, geweld en natuurrampen zoals overstroming of droogte. Op de wereldkaart in de grote zaal achter de kerk ziet u hoe groot dit schrijnende probleem is.

Kerk in Actie zet zich samen met lokale kerken wereldwijd i om vluchtelingen en slachtoffers van geweld en natuurrampen te helpen. Uw gebed en gift zijn daarbij noodzakelijk! Dankzij uw bijdrage kan Kerk in Actie vluchtelingen helpen met voedsel, medicijnen en lokale kerken steunen die werken aan vrede, gerechtigheid en verzoening.

De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.

De commissie.

terug