Maandelijkse gift november Maandelijkse gift november

 

In het kleine dicht bevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft driekwart van de inwoners van de landbouw. Veertig procent leeft onder de armoede grens, omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners.

Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren in hun regio met landbouwtrainingen. Ze leren de boeren en boerinnen betere landbouwtechnieken zoals irrigatie. Daardoor zijn de oogsten groter en de inkomsten voor het gezin hoger.

De getrainde boeren geven hun kennis dan weer door aan andere boeren in hun dorp. Kerk in Aktie steunt het werk van de zusters, die een christelijke getuigenis zijn voor hun omgeving.

De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.

In het vorige Kerknieuws hebt u kunnen lezen welke doelen zijn uitgezocht waar een gift naar toe is gegaan uit het legaat.

Om in aanmerking te komen voor een gift uit het legaat moet het project wel aan een paar voorwaarden voldoen:

De gift moet ten goede komen aan kinderen in de derde wereld.

Graag een project met z.g. korte lijnen, dus niet met directeur aan het hoofd die ook een fors salaris verwacht.

een zakelijke korte omschrijving van het doel en een duidelijk bank/giro nummer .

Kent u een project dat u graag wilt steunen of bent u al betrokken bij een project neem dan contact op met Martha Velzing of Pipy Maarsingh.

Wij kunnen zo nodig nog wat meer informatie geven.

ZWO/Diaconie

terug