Maandelijkse gift Maandelijkse gift
Het bedrag van de opbrengst van de mondkapjes voor AfricanDo is 360,00 euro.
Tevens zou ik u het bedrag laten weten dat ik voor het Leger des Heils over zou maken. ( collectegelden).
Wij kregen van de eigenaar schaapskooi een gift van 500,00 euro om ter verdelen onder het ZWO en Diaconie, om te besteden aan een goed doel Wij hebben 250,00 euro aan Het Leger des Heils overgemaakt.
Daarom heb ik voor de collectegelden een ander doel uitgezocht.
Dit is Stichting Timon geworden.
Stichting Timon is een Nederlandse diakonale organisatie voor hulpverlening en begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen. De stichting wil jongeren, (jong)volwassenen en ouders helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. De organisatie voert deze missie uit op basis van en geïnspireerd door de christelijke levensovertuiging. Hulp wordt geboden, ongeacht de geloofs- of levensovertuiging van de hulpvrager.
Het bedrag dat hier naar over gemaakt is, is145,00 euro.
Met vriendelijke groet.
Helma

 
terug