Maandelijkse gift april 2021 Maandelijkse gift april 2021
ZWO giften voor de maand april
Ethiopië - De inwoners van de provincie Tigray in het noorden van Ethiopië, werden eind vorig jaar getroffen door een ramp. Er brak een burgeroorlog uit. Hin dorpen werden verwoest, waterputten vernield, gewassen verbrand en families van elkaar gescheiden, op de vlucht voor geweld.
Ziekenhuizen en gezondheidscentra functioneren niet meer door plunderingen en weggevlucht personeel. Ook kerken, vanouds een veilige haven, zijn doelwit geworden. Veel mensen hebben te maken met trauma’s door alle meegemaakte geweld.
De situatie in Tigray is zorgwekkend en het geweld is nog niet voorbij.
De ZWO heeft 100 Euro overgemaakt.

Armenië – In Armenië leven veel mensen in immense armoede. De voortdurende onzekerheid in talloze gezinnen is de vraag: ” Zullen we morgen genoeg eten hebben? ”. De stichting Mensenkinderen biedt deze gezinnen de helpende hand met een doeltreffende oplossing.
Een pakket met zaden voor groentes en pootaardappelen. Het zgn. Veld volvoedsel pakket.
Van de opbrengst kan een gezin met vier kinderen meer dan een jaar leven!
De ZWO heeft 100 Euro overgemaakt.
 
terug