Opbrengst augustus 2022 Opbrengst augustus 2022
De opbrengst in de maand augustus is € 1500,00, met dank aan de gevers van spullen en natuurlijk ook de
mensen die iets gekocht hebben. We hebben veel nieuwe mensen mogen ontmoeten, met name toeristen
die in de buurt hun vakantie vierden. Ook is er voor € 560,00 aan oude metalen weggebracht.
terug