Paasattentie ouderen

Paasattentie ouderen
Palmpasen.


We zijn op weg naar Pasen.
Net als andere jaren willen we op Palmzondag kleine attenties bezorgen bij ouderen uit onze gemeente.
Ieder jaar lukt het nog om de attenties tijdig bij de oudere gemeenteleden te bezorgen.
We hopen dat u ook dit jaar weer wilt helpen om de attenties op Palmzondag 5 april rond te brengen.
Mocht het die zondag niet lukken dan is er ook weer de mogelijkheid om zaterdagmorgen 4 april
ussen 10.30 en 12 uur al tasjes op te halen en weg te brengen.

De diaconie waardeert het als u weer meehelpt.
terug