PELGRIMSWANDELING 29 OKTOBER Ter Apel PELGRIMSWANDELING 29 OKTOBER Ter Apel
Thema: HERFST
Een wandeling door de prachtige bossen van Ter Apel in herfsttooi. We starten om 13.00 uur met
een Middaggebed. Daarvoor hebben we de historische kanunniken kerk van Klooster Ter Apel
kunnen huren. Daarna lopen we een bestaande route in de bossen van Ter Apel en langs de ruiten A.
Na afloop kunnen we iets gebruiken bij Hotel Boschhuis. Kosten: vrije gift. Graag opgave via:
Scriba.pg.erica@gmail.com
NB De route en bezinningsboekjes van eerdere wandelingen kunt u downloaden via de website en op
eigen tijdstip lopen: www.kerken-met-vaart.nl
terug