UITNODIGING WORKSHOP 8 NOVEMBER Geldzorgen? Wat kan de kerk doen? UITNODIGING WORKSHOP 8 NOVEMBER Geldzorgen? Wat kan de kerk doen?
Ring EmmenEr gaat de laatste tijd geen dag voorbij of de prijsstijgingen van levensmiddelen, energie en
diensten is wel in het nieuws. Energiearmoede is een nieuw begrip aan het worden en
ondanks een prijsplafond zijn de kosten van stroom en gas fors gestegen en neemt de
inflatie toe. En neemt de armoede in Nederland ook toe. Onderstaande tekst is te vinden op
de website van het Armoedefonds www.armoedefonds.nl
Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier armoede. Uit
onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond,
bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede
hebben. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale
uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.
In 2020 leefden ruim 900.000 mensen in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van
wie 376.000 al ten minste vier jaar achtereen.
Met armoede loopt je niet te koop maar als kerk (diaconie) wil je graag helpen. Maar hoe
herken je armoede in en buiten de kerk? Met welke organisaties kun je samenwerken?
Welke regelingen zijn er?
Op deze en andere vragen geeft de diaconaal consulent, Christiaan Dekker, een antwoord
tijdens de workshop: GELDZORGEN? WAT KAN DE KERK DOEN?
In samenwerking met “Kerken met vaart” nodigt het interim bestuur van de ring Emmen
(voormalige classis zuidoost Drenthe) u van harte uit voor deze workshop.
Deze uitnodiging is niet alleen gericht aan de kerkenraad maar ook aan alle gemeente leden.
In verband met het organiseren wordt u verzocht om zich even aan te melden bij de scriba
scriba.pg.ebenhaezer@gmail.com


Waar: Ebenhaezer kerk Langestraat 76 Klazienaveen
Datum: 8 november, aanvang: 19.30 uur
Met vriendelijke groet,
Namens het interim bestuur ring Emmen
Ds. Bernadette de Groot, Dinie en Dirk de Jong en Bert Kolkman
terug