Zwo giften juli en augustus Zwo giften juli en augustus
Gift voor de maand juli 2020
Van de stichting Simavi ontvingen we een noodoproep. In deze Corona tijd zetten zij zich met grote urgentie in om de hygiëne in de meest kwetsbare gebieden in Afrika. Een eenvoudige voorziening voor handen wassen is meestal niet aanwezig en in deze tijd van groot belang! Handen wassen red levens vooral nu!!
De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.

Gift voor de maand augustus 2020
In veel landen waar Kerk in Aktie werkt is de gezondheidszorg zwak, waardoor een snelle verspreiding van het Coronavirus grote problemen met mee brengt. Naast dat we ook eigen zorgen hebben, willen we ook laten zien dat we geloven in delen, juist nu! Er is door de ZWO 500 Euro overgemaakt naar Kerk in Aktie, als voorschot op de jaarlijkse afdracht.

Extra gift voor Beiroet hiervoor is 500 Euro overgemaakt voor directe hulp. 
terug