40- Dagen tijd project 2024 Kerken met Vaart 40- Dagen tijd project 2024 Kerken met Vaart

Op 9 november 2023 heeft een afvaardiging van de Kerken met Vaart vergaderd
over een gezamenlijk doel voor de 40-dagen tijd 2024. De Eben Haezer kerk kwam
met het voorstel om als doel deze keer het project van “Grannies 2 Grannies” te
ondersteunen. Deze friese oma’s zamelen geld in om huisjes te bouwen voor
grootmoeders in Oeganda die de zorg hebben voor hun kleinkinderen en vaak in
gammele hutjes wonen en zo proberen deze kinderen een menswaardig bestaan te
kunnen geven. Meer informatie over deze organisatie kunt u vinden op hun website
grannies2granniesfriesland.nl
De Grannies zijn uitgenodigd om het doel toe te lichten op 10 maart tijdens een
KmV dienst in de Zuiderkerk te Nieuw Amsterdam. Op 11 februari wordt in alle
deelnemende kerken alvast een filmpje getoond over dit project.
Wij hopen weer een mooi bedrag bij elkaar te kunnen sparen voor deze geweldige
organisatie waarin een groep van 11 grootmoeders zich belangeloos inzet voor onze
medemens. Mocht u in deze periode niet in de kerk aanwezig kunnen zijn dan kunt
u altijd een donatie voor dit doel doen op de ZWO rekening van uw eigen kerk.
 
terug