40- Dagen tijd project 2024 40- Dagen tijd project 2024
40- Dagen tijd project 2024
Het veertigdagentijd project dat 11 februari start is dit jaar voor Grannies2Grannies.
Dit doen wij samen met Kerken met Vaart. Het zijn friese oma’s die proberen geld bij elkaar te
krijgen om stenen huisjes te kunnen bouwen voor de oma’s in Oeganda die de permanente
zorg voor hun kleinkinderen hebben. Zij wonen in lemen hutjes die vreselijk lekken en vaak op
instorten staan. Wij hopen de Grannies2Grannies geld voor 2 stenen huisjes te kunnen geven,
één huisje kost € 3500,- U kunt uw gift zondag in de daarvoor aangegeven bus doen.
OF overmaken op de bankrekening van de ZWO; NL 04 RABO 332301419 met vermelding
“huisjes” OF woensdagmorgen in de hal van het jeugdgebouw het geld in het geldkistje doen
dat op de balie staat.
                                     DOET U OOK MEE!
 
terug