Maandelijkse giften ZWO, juni 2024: Maandelijkse giften ZWO, juni 2024:

OEKRAÏNE:
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks elektriciteit. De gevolgen van de
oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in
Aktie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers
van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de
frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig
heeft en  bieden hulp bij traumaverwerking. Dagelijks worden wij via de media ooggetuigen van
deze verschrikkelijke oorlog .
De ZWO maakt €250.- over aan Kerk in Aktie!

WERELDWIJD:
Mensen met een visuele beperking in ontwikkelingslandenlanden behoren vrijwel zonder
uitzondering tot de meest achtergestelde groepen. Ze worden letterlijk niet gezien, hebben geen
toegang tot zorg, onderwijs of werk en leven vaak in diepe armoede. Dit raakt ons!
SEE YOU Foundation zet zich in voor preventie van blindheid, kwalitatief goede oogzorg en
toegang tot zorg, onderwijs en werk. Ze investeren in mensen met een beperking zelf, hun
families en het accepteren van hen in hun omgeving. zodat de gemeenschappen een plek zijn
waar ook deze mensen er mogen zijn !
Bewogenheid met mensen die niet gezien of gehoord worden is ook een opdracht voor ons als
christenen. Het vormt een motivatie op te komen voor mensen met een handicap vooral ook in
ontwikkelingslanden, ongeacht achtergrond, geslacht, leeftijd of religie.
De ZWO heeft €250,- overgemaakt aan SEE YOU

Mozambique, schoon drinkwater
Afgelopen maand is er 100 euro overgemaakt voor een project voor een waterput in een dorp
in Mozambique. Schoon drinkwater is niet voor iedereen vanzelfsprekend en schoon
drinkwater redt levens vandaar dat wij deze organisatie steunen. De organisatie is opgericht
door de familie van Danissa Tete uit Amsterdam die 2,5 jaar geleden plotseling op jonge
leeftijd is overleden aan een hersenbloeding. De nabestaanden en vrienden hebben toen deze
organisatie opgericht zodat de mensen dit doel financieel konden ondersteunen in plaats van
bloemen te geven.

Ook heeft deze jonge vrouw mijn leven een nieuwe kans gegeven door haar organen af te
staan voor donatie en  ik haar hart mocht ontvangen waar ik zeer dankbaar voor ben en
wetend dat er een diepbedroefde familie is achtergebleven die zonder haar verder moeten.
Ik heb gelukkig de familie recent mogen ontmoeten en dat was heel emotioneel en bijzonder.
Karla ten Napel namens de ZWO
terug