Bloemengroet Bloemengroet

In de maanden April en Mei is er € 54,70 gedoneerd in het collecte blok.
Met een hartelijke groet en een bemoediging kunnen we elke week de bloemengroet verzorgen !!
Namens de diaconie hartelijk dank !
terug