Giften december 2023 Giften december 2023
Maandelijkse giften ZWO
Voor de maand december heeft de ZWO elk jaar enkele vaste doelen;
Het Liliane Fonds
Stichting Cordaid
Stichting Edukans
Stichting Vluchteling 
Stichting Light for the World
Aan elke van deze organisaties is €100.- overgemaakt.
Namens de commissie willen we u als gemeente bedanken voor uw giften waardoor wij
deze doelen financieel kunnen ondersteunen.
De ZWO commissie
terug