Giften ZWO, zomermaanden Giften ZWO, zomermaanden
Maandelijkse gift ZWO: TANZANIA
Tanzaniaanse kinderen met een aandoening of beperking, vooral die met albinisme of autisme , zijn
kwetsbaar voor geweld. Zij lijden onder seksueel geweld zoals verkrachting, kindhuwelijken,
meisjesbesnijdenis, uitbuiting en misbruik. Veel van deze uitbuiting vindt in de schaduw plaats: deze
kinderen leven vaak in isolatie en zijn onzichtbaar voor de samenleving. Zij kunnen niet voor zichzelf
opkomen en zijn bang voor wraak, stigma en het uitblijven van hulp.
Met het GIVE -project van Terre des Hommes worden uitgebuite kinderen met een beperking
geholpen. Daarvoor werken ze samen met de kinderen zelf, maatschappelijke organisaties, lokale
instanties en de overheid. Deze kinderen beschermen moet inclusief worden, zonder barrières voor
kinderen met een beperking!
De ZWO heeft € 200.- overgemaakt .

Maandelijkse gift ZWO: NEPAL
Watercrisis dwingt de wereld tot actie:
Dat de klimaatcrisis een watercrisis is, wordt aan den lijve gevoeld door de vrouwen en meisjes in
de gemeenschappen die het meest kwetsbaar zijn voor de watercrisis.
Nepal is een land waar SIMAVI keihard aan de slag is gegaan.
Aardbevingen, landverschuivingen en klimaatverandering maken het leveren van een goede
kwaliteit water in afgelegen gebieden van het land een lastige opgave. Het ontbreekt veel
gemeenschappen aan een duidelijk plan hoe de watervoorzieningen goed te onderhouden en dat
resulteert vaak in kapotte en slecht functionerende waterputten. Dan zijn de mensen weer terug bij
af.
Ze moeten dan weer overstappen op veel te duur flessenwater of vervuild water uit alternatieve
bronnen. Daarom is een duurzame manier van werken zo belangrijk. Vrouwen en meisjes die
betrokken zijn en zelf werken aan een oplossing zorgen ervoor dat de aangelegde voorzieningen
netjes blijven. Kraanwater vlak bij huis betekent zoveel, wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen
om elke dag uren bezig te zijn met water halen. Schoon water betekent gezonde mensen die de
regie over hun eigen leven terug oppakken. Dat geldt voor alle generaties!
De ZWO heeft €200,- overgemaakt naar dit doel.

Maandelijkse gift ZWO: MALAWI
Via de EO kwam een oproep voor een gift aan een project voor Malawi waar de mais oogsten
volledig zijn mislukt door de droogte. Deon, een zendeling in Malawi, reikt vele boeren de helpende
hand. Hij leert boeren een methode van maïs verbouwen waardoor de bodem weer vruchtbaar
wordt. Ook vindt Deon het belangrijk dat er bomen worden geplant.
“Harde wind vernietigt dertig procent van de oogst, vanwege ontbossing. Jonge boompjes dienen
als windscherm.” Dankzij de trainingen staan de maisvelden van enkele boeren er gezond bij. Deze
verhalen geven hoop! Als EO zijn we dankbaar dat we naast deze mensen kunnen staan. Of dat nu
dicht bij huis is of in de dorre vlaktes van Malawi.
We geloven in een wereld waar iedereen gezien wordt !
De ZWO heeft €100.- overgemaakt naar EO Metterdaad.
terug