Maandelijkse giften ZWO september Maandelijkse giften ZWO september
Marokko
Twee vreselijke rampen in het nieuws enkele weken geleden. Eerst de aardbeving in
Marokko en een paar dagen later de orkaan die over Libië raasde met in totaal
vele tienduizenden doden. De ZWO commissie heeft gezamenlijk besloten om aan beide
noodoproepen gehoor te geven en per land €500.- te doneren. Mede dank zij de giften en
collectes die door u als gemeente zijn bijeen gebracht zijn wij in de mogelijkheid om deze
donatie te doen! 

Bangladesh
Het grondwater in Bangladesh is vervuild met arseen. Dit veroorzaakt talloze ziekten als long-
blaas-, huid en leverkanker en is dus levensgevaarlijk, met name voor kinderen. De armoede
dwingt hen om het water te drinken wat hen ziek maakt. Er zijn nauwelijks nog
watervoorzieningen met veilig water en water uit flessen is te duur. Met arseen vervuild
grondwater eist elk jaar meer dan 40.000 mensenlevens. Een probleem waar nauwelijks
aandacht voor is. En dat terwijl er genoeg praktische oplossingen zijn. Als grondwater niet meer
geschikt is, dan is regenwater letterlijk een geschenk uit de hemel. Iedereen hoort toegang te
hebben tot veilig drinkwater! Regenwateropvang werkt voor zowel stedelijke als landelijke
gebieden in Bangladesh. Er valt voldoende regen tijdens het regenseizoen.
De waterkwaliteit van regenwater is zeer hoog en vrij van arseen.
SIMAVI helpt de bevolking met het bouwen van de regenwater-opvanginstallaties vlakbij de
huizen. Vrouwen en meisjes zijn daardoor veel minder tijd kwijt om water te halen.
Tijd die ze over hebben voor werk en school!
De ZWO heeft voor dit project € 200.-overgemaakt!
 
terug