Maandelijkse giften ZWO, april 2024: Maandelijkse giften ZWO, april 2024:

Stichting Gain:
Voor de maand April hebben we gekozen voor de stichting GAIN. Deze stichting
organiseert ook de actie schoenendoos, waar we als kerk of scholen jaarlijks aan
meedoen.
Gain heeft een groot netwerk en partners wereldwijd ter plekke.
Enkele van de door hen gesteunde hulpprojecten zijn o.a.
Armenië: Vluchtelingen uit Nagorno-Karabach voorzien van de eerste levensbehoeften

zoals voedsel, brandhout, dekens en hygiëne artikelen.
Libanon: Hier verblijven Syrische vluchtelingen in een uitzichtloze situatie. Er is geen geld
voor brandstof, elektriciteit en medische zorg. Veel kinderen kunnen niet naar school. Gain
stuurt hulpgoederen en ook schoolspullen en speelgoed.
Turkije en Syrië: Na de aardbeving bouwde het noodhulpteam  Tiny Houses,
onderkomens voor arme gezinnen in de zwaarst getroffenen gebieden in Turkije. In Syrië
werden voedselpakketten, hygiëne artikelen, kleding en dekens uitgedeeld. Ook werd er
gestart met herstelwerkzaamheden aan 40 huizen.
Dit zijn nog maar enkele van de hulpprojecten van deze stichting!
De ZWO heeft €250,- overgemaakt!
Terre des Hommes
Van Libië tot Oekraïne en van Gaza tot Ethiopië, overal ter wereld worden mensen
getroffen door oorlogsgeweld of natuurrampen. Terre des Hommes biedt noodhulp om
allereerst de meeste kwetsbaren te helpen: de kinderen.
Want in deze omstandigheden zijn zij een makkelijk slachtoffer voor uitbuiting.
Terre des Hommes zet zich- naast de bestrijding van kinderarbeid en seksuele uitbuiting-
actief in voor noodhulp. Dit is hulp die vrijwel direct na een humanitaire ramp geboden kan
worden.  De ernst van de gebeurtenis is dan zo groot dat een land of regio de eigen
bevolking niet meer kan helpen zonder steun van buitenstaanders.
Terre des Hommes in wereldwijd actief in noodsituaties!!
De ZWO heeft €250,- overgemaakt!
terug