Opbrengst kostershuis Opbrengst kostershuis

De opbrengst van het kostershuis in oktober 2020

Kleintje rommelmarkt € 400.00

Opbrengst het ouder kostesrhuis € 350.00
 

Opbrengst in november € 500.00

terug