Verslag van de Pelgrims fietstocht van 24 juni. Verslag van de Pelgrims fietstocht van 24 juni.

Deze keer op de fiets, we waren met 25 personen dus een hele mooie opkomst.
De start was in Nieuw Schoonebeek bij de rooms katholieke kerk, van hieruit via
het Schoonerbeker diep (GrenzA) naar de eerste rustplaats waar een steen vertelde
over de geschiedenis van het gebied. Daarna naar een oorlogs begraafplaats waar
vanaf 1943 veel Russische krijgsgevangenen zijn begraven.
Daarna door naar de kerk van de Hernhutters broedergemeente waar we uitleg
kregen over het ontstaan van het dorpje Neu Gnadefeld (1946). Ook een kleine
overdenking en stilte moment hadden we in deze kerk, ook de begraafplaats van de
Hernhutters bezocht, deze is bijzonder omdat alle grafstenen gelijk zijn.
Toen weer terug naar Nieuw Schoonebeek (museum Jannink) waar de koffie klaar
stond met wat lekkers erbij natuurlijk.
Dit museum, is een nagedachtenis aan een oud inwoner van Nieuw Schoonebeek,
die priester is geweest in Friesland. Nu na zijn overlijden is alles wat hij
geschilderd en verzameld had naar de pastorie in Nieuw Schoonebeek gebracht, dit
is zeer de moeite waard om op je gemak te bekijken. (zie website museum Jannink)
Al met al een waardevolle middag.
terug