Dienen Dienen
De diaconie staat voor dienen, hulp bieden waar dat nodig is.
Maar vanaf half maart hebben diakenen maar weinig kunnen betekenen voor andere mensen .
Ook de Paasattentie voor ouderen ging niet door.
En nog is niet alles vrijgegeven en kunnen we niet onbeperkt op bezoek gaan zonder de 1.5 meter afstand in acht te nemen.
Veel moet van te voren afgesproken worden.
Tot 1 september zullen er nog geen kerkdiensten gehouden worden in de Eben Haezerkerk.
Dat betekent ook dat we tot die datum niet samen kunnen koffiedrinken na de dienst.
Om toch iets te kunnen betekenen willen wij als diaconie het volgende voorstellen:
Hebt u behoefte aan een gesprekje of een praatje maar dan wel buiten, dan kunt u één van ons bellen:


Naam telnr
Pipy 06 -20101160
Marianne 06-18231685
Helma 06-12158193
Erna 06-12766863
Sytha 06-12158193
Marion 06- 18744615. 
 
Jaarafrekening 2019 Jaarafrekening 2019
Jaarafrekening 2019
 
College van diakenen College van diakenen
H. Broers-Prophitius, penningmeester tel. 785164
P. Maarsingh-Westing, secretaris tel.317169
M. Snippe tel. 315841
K. ten Napel tel. 575020
J. Bartelds tel. 312608
M. Doornbos-Zinnemers tel. 313038
E. van de Brand-van Wijk tel. 317598
S. Schoe
 
Handen en voeten. Handen en voeten.


Handen en voeten.
Je kunt niet alles alleen doen. Soms heb je hulp nodig. Even een ondersteuning.
Gelukkig is er in ons dorp “noaberhulp”. Of er woont familie in de buurt.
En...... er is een groep vrijwilligers binnen onze gemeente die bereid is om even te komen en te helpen waar nodig is: de handen en voeten.
Daarvoor zijn wij ook kerk. Omzien naar elkaar. Voeten om naar iemand toe te gaan en handen om uit de mouwen te steken.
Wat kan deze groep vrijwilligers voor u betekenen?
 een boodschap doen omdat u aan huis gebonden bent
 met u naar het ziekenhuis of verpleeghuis rijden voor uzelf of om op bezoek te kunnen gaan
 de tuin schoonmaken wanneer het zelf even niet meer gaat.
 ............
Via het wijkteam, ouderling, diaken of predikant kunt u laten weten dat u hulp nodig heeft.
Adressen en telefoonnummers vindt u in de gemeentegids.

 

 
oude mobieltjes

oude mobieltjes

Bij de ingangen van de kerk en in het eerste zaaltje achter de kerk staat een bak voor oude mobiele telefoons. Ook verzamelen we (restanten van) oude kaarsen, spaarzegeltjes, postzegels en ansichtkaarten. De diaconie zorgt voor een goede bestemming.