Giften ZWO juli/augustus Giften ZWO juli/augustus

Tienduizenden mensen in Myanmar zijn gevlucht voor geweld sinds de machtsgreep van het leger in februari van dit jaar. Op zoek naar veiligheid verbergen zij zich in bossen en grotten dicht bij de grens van Thailand. De leefomstandigheden zijn slecht, er is grote behoefte aan voedsel en nu het regenseizoen aanbreekt, dreigen ziektes door gebrek aan hygiëne.
Met steun van Kerk in Actie is Mae Tao Clinic (MTC) in staat om de meest acute basisgezondheidszorg te verlenen aan ontheemden. Mobiele teams gaan naar de mensen toe, die zich in een groot gebied schuil houden. Soms duurt het een hele dag om een patiënt te bezoeken. Behalve medische zorg, verstrekt MTC ook hygiënepakketten, voedsel en artikelen die bescherming bieden tegen regen en overdraagbare ziekten. Voor 52 Euro krijgen 2 families een voedsel en hygiënepakket.
De ZWO heeft 208 Euro overgemaakt.
 
 
Noodkreet India Noodkreet India

U heeft de beelden vast gezien: mensen roepen wanhopig om flessen zuurstof, omdat in hun auto een familielid ligt te sterven. Honderdduizenden nieuwe besmettingen per dag, duizenden doden. India kampt met een meedogenloze variant van het coronavirus. Je vouwt je handen en vraagt: ”Heer wees genadig”.
Tina, onze collega in Delhi , laat weten: ”Van onze leprazorgmedewerkers zijn er tientallen zelf getroffen door het virus. De situatie is zeer schrijnend.” Haar berichtje is half af. Te druk. Opgeslokt door die extreme crisis. Dezelfde signalen bereiken ons nu van collega’s in Bangladesh en Nepal.
In onze lepraziekenhuizen verlenen we nu ook corona-zorg. Hoe moet het voelen om afscheid te nemen van meerdere familieleden, terwijl de mensen om je heen het zelfde doorstaan? Tussen hen de lepra patiënten, die zelden het nieuws halen, maar die nog zwaarder getroffen worden doordat zij door de Lock down de noodzakelijk leprazorg niet kunnen krijgen.
Ons zorgpersoneel in India, Bangladesh en Nepal heeft uw hulp nodig.
De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.
 
 
Bericht ZWO: Haïti Noodoproep Bericht ZWO: Haïti Noodoproep

De bevolking van Haïti werd afgelopen weekend getroffen door een zware aardbeving. Er zijn minstens 1.300 doden en meer dan 5.000 mensen raakten gewond. De ver-woesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. De tropische storm Grace bereikt naar verwachting vannacht Haïti en zal de situatie voor de toch al kwetsbare mensen verder verslechteren.
Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance. Samen met kerken wereldwijd ondersteunen we lokale partners in Haïti bij het geven van noodhulp. Er is grote behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.
Voor 62 euro geeft u een gezin een noodpakket met daarin dekzeilen, touwen en de-kens om zich te beschermen tegen het weer.
De ZWO heeft direct 248 Euro (4 pakketten) overgemaakt.
 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet. Douwe, Karla, Martha, Pipy.
 
 
Grannies2grannies Grannies2grannies
Bericht van de ZWO over de Grannies2Grannies


Aan alle donateurs en belangstellenden,


Het is met enige schroom dat ik mij tot u richt. Het is nu een jaar geleden dat wij een brandbrief deden uitgaan waarin wij u opriepen de grannies in Oeganda te helpen om de corona-crisis door te komen. Daar is fantastisch op gereageerd door velen van u. Het heeft ze enorm geholpen om door de ergste periode heen te komen. 
We zijn nu een jaar verder en we hadden vorig jaar toch nooit kunnen bedenken dat we nu nog steeds met het virus te maken hebben. Gelukkig valt het aantal besmettingen in Oeganda en in veel Afrikaanse landen reuze mee. Maar toch heeft het grote invloed gehad op het leven van de bevolking van het hele continent. 
De armoede is weer toegenomen, de prijzen van voedsel en vervoer zijn omhoog gegaan.


In de bijlage vindt u een verslagje van de coördinator van Pefo Uganda, Justine Ojambo over de situatie daar en met name over de gevolgen daarvan voor de grannies. Gelukkig is de bouw van de huisjes gewoon doorgegaan gedurende het afgelopen jaar, zodat weer een aantal grannies en hun kleinkinderen een veilig en waterdicht dak boven hun hoofd hebben. Ook is er nog geen enkele granny overleden aan het virus. Maar nu doet zich het volgende probleem voor: omdat het nu regentijd is moet er gezaaid worden, zodat er over een tijdje weer voedsel is voor de grannies en de kleinkinderen. Maar door de toegenomen armoede hebben de meeste grannies geen geld om zaaigoed te kopen. Als ze nu niet zaaien betekent dit dat ze later in het jaar honger zullen lijden. 


Daarom wil ik toch nog een keer een beroep op u doen om de grannies te helpen. Ik vind dit lastig omdat velen van u ons al zo ongelooflijk steunen. Maar het is een ongewone situatie waar we mee te maken hebben. En de grannies hebben niet de middelen om zich daartegen in te dekken. Mocht u de grannies willen helpen bij het kopen van zaad, dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37 SNSB 0945 5212 51 t.n.v. Stichting Pefo Uganda o.v.v. zaden voor grannies.


Alvast heel veel dank namens de Oegandese grannies.
Met vriendelijke groeten,
namens Grannies2GranniesFriesland,
Ria Bakker


Er is 100 Euro overgemaakt naar de stichting