Giften ZWO, maand oktober 2022 Giften ZWO, maand oktober 2022

Bangladesh:
In Bangladesh zijn vrouwen en meisjes traditioneel verantwoordelijk voor het halen van schoon drinkwater. Daarvoor moeten ze vaak lang lopen. Dat kost veel tijd – die ze daardoor niet kunnen besteden aan school of werk- en het is gevaarlijk voor vrouwen of meisjes alleen. Schoon drinkwater is een belangrijke basis om een gezond leven te kunnen leiden. De verandering komt vanuit de mensen zelf en verspreidt zich als een olievlek! Dat maakt deze vrouwen trots en geeft hun een betere positie. Ze krijgen ook meer respect bij de andere bewoners. Simavi helpt hun bij het vinden van een duurzame oplossing. Ook deze vrouwen en meisjes hebben recht op een veilig en gezond bestaan.

De ZWO heeft aan deze stichting 200 Euro overgemaakt.

Boeren in Pakistan:
De afgelopen jaren liepen de opbrengsten in de landbouw terug, terwijl de kosten van bestrijdingsmiddelen en de huur van een tractor en irrigatie installaties stegen. Meerder boeren volgden een training bij de christelijke organisatie NOAD, een partner van Kerk in Aktie.

Ze leerden over alternatieve landbouwmethoden waarbij de bodem niet wordt uitgeput en de opbrengst van de oogst verbetert. Ook krijgen ze een startkapitaal om zaden te kopen. Nu groeien de gewassen goed, de groenten kunnen ze verkopen en andere opbrengsten dienen als veevoer. Dankzij de winst die ze maken kunne ze hun gezinnen onderhouden en hun schulden aflossen.
Kerk in Aktie steunt wereldwijd partnerorganisaties die zich inzetten om de oogsten te vergroten en de voedselzekerheid te verbeteren door deze verbeterde landbouwmethoden.
De ZWO heeft 200 Euro over gemaakt aan Kerk in Aktie.
 
 
Giften ZWO, maand september. Giften ZWO, maand september.

Haïti.
Doordat er grote politieke onrust heerst in Haïti is de medische zorg in de hoofdstad nauwelijks bereikbaar. Buurten zijn afgesloten, ambulances worden geblokkeerd.

Met de strijdende partijen is een afspraak gemaakt over vaste tijden waarop patiënten en hulpverleners veilig doorgang krijgen naar het ziekenhuis. Op een plek die wordt geteisterd door geweld betekend medische zorg het verschil tussen leven en dood. Daarom verleent Artsen zonde grenzen onpartijdige hulp in Haïti.
Juist in die situaties is medische zorg van levensbelang!

De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.

Syrië.
Drie jaar geleden startte Kerk in Actie een ambitieus project: een herstel voor ruim 45 verwoeste Syrische kerkgebouwen, scholen , gemeenschapscentra en bejaardentehuizen, Het herstel gaat langzamer dan gehoopt door de economische crisis. Maar voor de mensen in Syrië is het duidelijk: Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld en mensen kunnen terugkeren naar hun gemeenschap. Dankbaar voor de financiële hulp laat zien dat we een zijn in Christus.

Voor 35 Euro kunnen 500 bakstenen worden gekocht voor het herstel van een kerk.
De ZWO heeft 175 Euro overgemaakt. 
 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet, Martha Velzing.