Giften ZWO januari 2023 Giften ZWO januari 2023

In Nederland neemt het aantal mensen in armoede sterk toe.
Wereldwijd leven maar liefst 789 miljoen mensen in extreme armoede.
Graag vragen wij uw aandacht voor de jongeren onder hen. De coronacrisis heeft hen hard geraakt. Ze konden tijdenlang niet naar school. Als ze al werk hadden in de grote stad dan moesten ze vanwege lockdowns vaak weer terug keren naar hun dorp.
Anderen hebben door geldgebrek geen toegang tot onderwijs en dus minder kans op werk.

Birjana Budha, een jonge vrouw uit Nepal, ging ieder jaar naar India voor werk.
Sinds corona blijft ze in Nepal. Met steun van Kerk in Actie volgde ze een vakopleiding en met een lening is ze een eigen kleermakersbedrijfje gestart. “met mijn eigenbedrijf verdien ik voldoende en hoef ik niet meer maanden lang naar India om geld te verdienen’’.

Kerk in Actie in Nederland steunt wereldwijd kerken en partnerorganisaties die kansarme jongeren helpen om te werken aan een beter bestaan: met onderwijs, vak-trainingen. en begeleiding bij en naar werk.
De jeugd heeft de toekomst, luidt het gezegde, hartelijk dank voor uw bijdrage.

De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.

Oeganda
Bijna 1 op de 5 Oegandezen heeft alleen toegang tot beken, vijvers en onbeschermde putten als bronnen van drinkwater. Er is een ernstig tekort aan schoon water op het platteland en veel mensen delen waterbronnen met dieren.
Het drinkwater dat mensen uit deze bronnen halen, is in veel gevallen zwaar vervuild.
Het wemelt van de ziekmakende bacteriën en parasieten.

Ook in 2023 blijft Simavi samen met haar lokale partnerorganisaties hard werken, en steken we met uw hulp in Oeganda de handen uit de mouwen voor schoon drinkwater vlak bij huis.
Schoon, veilig drinkwater betekend zoveel meer dan het voorkomen van ziekten.
Want kinderen de niet ziek zijn, missen geen lessen en presteren veel beter op school.
Dit geeft ze de kans om later werk te vinden en te ontsnappen aan de armoede.
De kans op een zelfstandige toekomst.

De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.

 

 

 
 
December gift ZWO December gift ZWO


De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt naar de stichting Moldovan Christian Aid (MCA).

MeelActie 2022 Albanie
Opnieuw is het dringend nodig een meel-actie op starten voor de allerarmsten in Albanië.
Nog steeds zijn er veel gezinnen die in deze tijd hulp nodig hebben omdat ze zonder werk zitten en daardoor geen inkomen hebben.
Om transportkosten te besparen kopen wij de zakken meel al jaren in Albanië.
De zakken meel worden uitgereikt via de plaatselijke kerken om er zeker van te zijn dat ze bij die gezinnen komen die er het meest voor in aanmerking komen.
Voor € 16,00 kunnen we met een zak meel van 25 kg een gezin helpen. 
De stichting Hoop voor Albanië (HVA) is coördinator van deze actie.

In de nieuwsbrieven hebben we kunnen lezen hoe noodzakelijk deze actie is en hoe het door de Albanese bevolking wordt gewaardeerd.
Vorig jaar is door onze lezers, donateurs en diaconieën heel goed gereageerd. We konden meer dan duizend van de allerarmste gezinnen helpen om de winter door te komen.

De ZWO heeft 150 Euro overgemaakt.

 
 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet, Martha Velzing.