Maandelijkse gift januari en februari 2021 Maandelijkse gift januari en februari 2021
ZWO januari maandelijkse gift
Met hulp van Kerk in Actie krijgen 1400 gezinnen in Rwanda nu rijst, bonen, suiker, olie en zeep. Zolang de kerkgebouwen dicht blijven, wordt in ieder gezin ’s avonds om zes uur samen het Onze Vader gebeden. Zo blijven de gemeenteleden op afstand verbonden in geloof
Een van de Corona maatregelen in Rwanda is dat alle openbare gebouwen een buitenkraan moeten hebben zodat mensen hun handen kunnen wassen. Veel kerken hebben geen geld om een kraan aan te leggen, dus blijven ze dicht. Maar geen kerkdiensten betekent geen collectes, terwijl kerken graag kwetsbare mensen willen helpen.
De ZWO heeft 100 Euro overgemaakt
ZWO Maandelijkse gift. (februari)
De ZWO heeft deze maand gekozen voor het kindertehuis Tamara uit Suriname. Het is een particuliere instelling waar kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar tijdelijk worden opgevangen.
Tamara vangt kinderen op die in crisis situatie verkeren, om de kinderen uiteindelijk in een stabiele omgeving te plaatsen. De visie is dat een kind in een veilige en liefdevolle leefomgeving opgroeit, meer kansen heeft in de maatschappij. De stichting is volledig afhankelijk van donaties, giften en subsidies.
De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.
 
 
Maandelijkse gift december Maandelijkse gift december

 

Elke dag zien we de enorme nood die corona wereldwijd veroorzaakt. Het nieuws over de orkaan Eta ontsnapt dan zomaar aan onze aandacht. Voor de mensen in dit Midden Amerikaanse land is dit bittere realiteit.

Er vielen tientallen doden en vele duizenden mensen zijn dakloos. Er is een groot tekort aan water, voedsel en beschermingsmiddelen.

Ook wij willen niet voorbijgaan aan dit drama en doen een gift van 200 Euro voor Nicaraqua een van de armste landen in dit gebied. Een partner organisatie van Kerk in Actie zal er voor zorgen dat het geld op de goede plaats komt.

 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet. Douwe, Karla, Martha, Pipy.