Maandelijkse gift Maandelijkse gift

Maart 2020

Voor de maand maart hebben we buiten onze vaste actie om (40 dagen tijd) als doel gekozen voor de bevolking van Noord-Ghana.

Het land is heel arm, veel oogsten mislukken omdat het vaak te nat of te droog is.

Jongeren trekken massaal naar de hoofdstad Accra op zoek naar werk, inkomen voor een betere toekomst. Vaak komen ze terecht in een wereld vol criminaliteiten en uitbuiting. Vooral voor meisjes is het er levens gevaarlijk.

Kerk in actie vangt via een partner organisatie meisjes op en die kunnen dan een vak leren van bijv. naaister of kapster om zo uit hun situatie van armoede te ontsnappen.

We hebben 200 Euro overgemaakt.


 februari 2020

Weet u dat er nog steeds wekelijks honderden vluchtelingen in gammele bootjes op de kust van het Griekse eiland Lesbos arriveren? Het vluchtelingenkamp Moria is overvol, zonder voldoende huisvesting, hygiënische en medische voorzieningen. De situatie lijkt uitzichtloos. Mensen kunnen niet weg en verblijven er soms al meerder jaren.

Wereldwijd zijn er meer dan 70 miljoen vluchtelingen, verdreven van huis en haard door oorlog, geweld en natuurrampen zoals overstroming of droogte. Op de wereldkaart in de grote zaal achter de kerk ziet u hoe groot dit schrijnende probleem is.

Kerk in Actie zet zich samen met lokale kerken wereldwijd i om vluchtelingen en slachtoffers van geweld en natuurrampen te helpen. Uw gebed en gift zijn daarbij noodzakelijk! Dankzij uw bijdrage kan Kerk in Actie vluchtelingen helpen met voedsel, medicijnen en lokale kerken steunen die werken aan vrede, gerechtigheid en verzoening.

De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.

De commissie.

 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet. Douwe, Karla, Martha, Pipy.