Maandelijkse gift Maandelijkse gift
Voor de maandelijks gift (mei) van 100 Euro hebben we gekozen voor Congo. Hier woedt een van de grootste Ebola epidemieën ooit.
Door de politieke onrust wordt de hulpverlening ernstig bemoeilijkt. Hierdoor lopen nog veel meer mensen het risico op besmetting.
Sinds Ebola vorig jaar uitbrak heeft Artsen zonder Grenzen behandelcentra opgezet. Hier werken artsen en verpleegkundigen lange dagen in beschermende kleding.
Wanneer mensen in een vroeg stadium van de ziekte binnenkomen kan deze met succes worden behandeld.

Voor de maand juni hebben we gekozen voor de vluchtende mensen vanuit Venezuela.
Veel van hen vluchten naar buurland Colombia, ook steken de vluchtelingen per boot over naar Curacao en Bonaire.
De noodhulp wordt geboden door o.a. de stichting Cordaid. Aan de stichting is 100 Euro overgemaakt.
De hulp bestaat voornamelijk uit voedselverstrekking (velen zijn ondervoed) en medische hulp.
 
De commissie.
 

Vaak zijn velen te laat en overlijden wat het werken daar erg zwaar maakt.
Met financiële steun kunnen we een kleine bijdrage leveren aan een vreselijke ramp in Congo
 
 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet. Douwe, Karla, Martha, Pipy.