Maandelijkse gift Maandelijkse gift
Voor september hebben we gekozen voor Moldavië, het armste land van Europa. In Moldavië  staan veel kwetsbare en zieke ouders er alleen voor.
De zorg die ze zo hard nodige hebben, is niet voorhanden. Vanwege de hoge werkloosheid zijn  hun kinderen in het buitenland op zoek gegaan naar werk.
De ouderen blijven achter en leven in afgelegen dorpen zonder voorzieningen dikwijls onder erbarmelijke omstandigheden.
Er is een bedrag van 200 Euro overgemaakt
De ZWO commissie.

 
 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet. Douwe, Karla, Martha, Pipy.