Giften december 2021. Giften december 2021.

 

Noord-Korea,

Een leven zonder te weten dat er een God is, gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Toch is dit de realiteit voor miljoenen inwoners van Noord-Korea. Een van de weinige mogelijkheden is om toch te vertellen over God is via de radio. Kerken zijn verboden in Noord-Korea maar met onze radioprogramma’s komen we zelfs over de hermetisch gesloten grenzen en brengen hoop waar weinig hoop is. Om de gelovigen Bijbelsonderwijs te geven, zenden we het programma Bijbelstart uit.

Met financiële steun kunnen we dat blijven verspreiden.

De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt naar de Stichting (TWR) Bron van Hoop.


 

Ghana,

In Noord-Ghana zijn nauwelijks voorzieningen voor zwangere vrouwen op het gebied van hygiëne en zorg. Op het platteland lopen a.s. moeders en hun kindje onnodig gezondheidsrisico’s met vaak fatale afloop. Ook moeders in spe in Ghana wensen het zelfde als bij ons: “Als ik mijn kindje maar gezond ter wereld breng.” Via Simavi was Loan Liem in Ghana om daar de juiste training te geven aan vroedvrouwen en verpleegkundigen. Ook worden de vrouwen geïnformeerd over het belang van schoon water voor een gezonde zwangerschap. Loan is er van overtuigd dat we met een goede voorlichting vrouwen een betere basis geven voor levensreddende prenatale zorg!

De ZWO heeft 200 Euro gedoneerd aan Simavi.


 

Kenia,

Stop honger, overwin armoede.

Stichting Heifer helpt boerengezinnen in Kenia zodat ze minder kwetsbaar zijn. Waterbeheer is een vaardigheid wat Heifer de boeren leert. Water opvangen en opslaan zodat ze ook in droge perioden voldoende hebben. Met praktische trainingen, zaden en toegang tot water worden ze geholpen.

Veel gezinnen zijn zelf niet opgewassen tegen honger en armoede. Stichting Heifer helpt ze daarbij.

De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.


 

 
Verslag gemeenteavond november 2021 Verslag gemeenteavond november 2021
Oppakken wat op mijn pad komt.

Via een actie van de diaconie/z.w.o. kwam ik in contact met de familie Kramer uit Hoogeveen.
N.a.v. deze actie bieden Wim en Dinie Kramer spontaan aan om een presentatie te houden op een gemeenteavond.
Op 22 november hebben we via beelden op de beamer kunnen zien welke hulp zij bieden in
Sri Lanka.
Het begon als een vakantiereis maar toen ze er in 2004 weer kwamen zagen ze hoe veel er kapot gemaakt was door de tsunami die het land op een verschrikkelijke manier had geteisterd.
Met alleen ”ach en wee” roepen komen we er niet moeten Wim en Dinie gedacht hebben en zij hebben via familie, vrienden en kennissen geld ingezameld en zijn terug gegaan naar Sri Lanka.
Gewoon om hulp te bieden, niet via instanties, nee daar waar nood was daar stonden Wim en Dinie. Eerst met voedselpakketten en kleding maar als een olievlek breidde de hulpverlening zich uit en nu helpen ze zelfs bij de bouw van eenvoudige huizen.
De bevolking krijgt de hulp uitsluitend in natura. Elk jaar komen ze 8 weken en gaan op zoek om te kijken waar ze hulp kunnen bieden.
Een paar schrijnende voorbeelden: Een jongeman was op een landmijn getrapt en het rechterbeen was verbrijzeld. In het ziekenhuis kreeg hij een kunstbeen aangemeten van maar liefst7 kg . Werken was voor deze man vrijwel onmogelijk geworden maar het is Dinie en Wim gelukt een passende protese voor hem te krijgen die 1,5 kg woog maar wel uit Pakistan moest komen.
De echtgenote van een strandwachter kreeg te maken met borstkanker , maar de behandeling met chemo kon ze niet betalen.
Toen zijn de rekeningen van het ziekenhuis door Wim en Dinie vergoed.
Ze zagen eens een gehandicapt kind van ongeveer 8 jaar elke dag aan een ketting van 2 meter vast zitten. De beste oplossing voor het kind zou zijn een plekje te krijgen in een kindertehuis maar er was geen geld en de ouders woonden dichtbij het strand en waren bang dat het kind in zee terecht kwam vandaar de ketting.
Voorlopig hebben Wim en Dinie het kindertehuis betaald zodat hij verlost is van de ijzeren ketting.
Zo zien we dat dit echtpaar heel laagdrempelig hulp biedt door gewoon de mensen op te zoeken. “Oppakken wat op je pad komt “ is hun motivatie.
namens z.w .o en de diaconie. Pipy Maarsingh.


 
 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet. Douwe, Karla, Martha, Pipy.