Afsluiting Veertigdagenproject. 2022 Afsluiting Veertigdagenproject. 2022

Op zondag 8 mei is het eindbedrag van onze spaaractie in de Veertigdagentijd in de kerkdienst bekend gemaakt. Een forse kraanvogel kwam aanvliegen met de check en de heer Bram van Dijke van de Stichting Mensenkinderen mocht het mooie bedrag van € 3000,- in ontvangst nemen.
Dit bedrag zal ten goede komen aan de armste gezinnen in Moldavië.
De heer van Dijke was zeer verrast dat hij dit bedrag kon overhandigen aan genoemde stichting.
In een korte toelichting met beelden op de beamer vertelde hij daarna iets over de inzet van de Stichting Mensenkinderen in Moldavië.
Het was hartverwarmend dat er voor de actie van de kraanvogels veel belangstelling was .
Op woensdagmorgen kwamen gemeenteleden spontaan vouwen en ons kunstwerk telt zeker
1000 vogels.
Dat de mensen ook zeer begaan waren met de leefomstandigheden in Moldavië blijkt uit de spontane giften die de commissie mocht ontvangen.

De z.w.o. commissie wil iedereen bedanken voor het tot stand komen van dit geweldige bedrag. 
 
Giften maand mei ZWO: Polen en Oekraïne! Giften maand mei ZWO: Polen en Oekraïne!

In de Emmer Courant van 10 mei j.l. deed huisarts Jeanette Steendam een oproep voor financiële steun! Ze gaat namelijk medische zorg verlenen aan Oekraïners die hun land zijn ontvlucht voor het oorlogsgeweld. Ze hebben huis en haard moeten verlaten en daarmee ook hun vertrouwde zorg (arts en medicijnen). Kinderen vormen 40 procent van de vluchtelingen, daarnaast komen ook veel vrouwen de grens over. De mannen en vaders zijn achtergebleven om hun land te verdedigen.
De ZWO heeft 100 Euro overgemaakt aan Jeanette Steendam.
Jeanette Steendam is ook op Lesbos geweest om daar met name Syrische vluchtelingen te helpen. Ook voor deze reis heeft ze via onze kerk een gift meegekregen.

Nigeria.
Het leven in Nigeria is zwaar. Door de klimaatveranderingen blijven regens uit en duren droge periodes steeds langer. Bovendien is er het geweld door Boko Haram, criminele nomaden-groepen die boeren verjagen uit hun dorpen. Meer dan 2 miljoen mensen zijn op de vlucht. De Nigeriaanse kerken leven mee met de vluchtende dorpelingen en helpen de ontheemden terug te keren en hun leven in hun eigen dorpen weer op te pakken en hun land te bewerken.
Met steun van Kerk in Aktie helpen zij bij; het herstellen van huizen, met schoon drinkwater en hygiëne, droogte bestendige zaden, landbouwwerktuigen en onderwijs voor jongeren. Kerk in Aktie stimuleert samenwerking tussen kerken en moskeeën, zodat ze zich samen in kunnen zetten voor betere leefomstandigheden en zich kunnen weren tegen extremistische fundamentalisten.
Zelf voldoende voedsel produceren is belangrijk met de stijgende voedselprijzen door de oorlog in Oekraïne. De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt aan Kerk in Actie voor dit project.

De ZWO commissie

 
 
Extra gift van de Diaconie en ZWO Extra gift van de Diaconie en ZWO

Vanuit Vluchtelingenwerk Nederland kregen we begin april een oproep voor een extra donatie:
We zijn allemaal geschokt door de oorlog in Oekraïne die ontaard is in de grootste vluchtelingen crisis in Europa van deze eeuw.
Van de ene op de andere dag verandert het leven van miljoenen mensen. Ze vluchten hals over kop vanuit Oekraïne naar bijvoorbeeld Nederland. Ze zijn erg in de war en maken zich grote zorgen.

De bereidheid in ons land om vluchtelingen op te vangen is groot. Duizenden vrijwilligers hebben zich inmiddels aangemeld. Mensen die in Nederland veiligheid en bescherming zoeken kunnen op ons rekenen, daar staat Vluchtelingen Werk voor! We helpen ze in deze moeilijke tijd en zorgen dat ze zich welkom en veilig voelen!
De Diaconie en ZWO hebben 200 Euro overgemaakt aan Vluchtelingen Werk Nederland.

Van de Diaconie/ZWO
Dinsdag 26 april vertrekt er voor de tweede keer een vrachtwagen naar de Oekraïne vanaf de RK Henricuskerk. Van het resterende bedrag van de collecte van 6 maart hebben we nog 125 doosjes paracetamol en 25 doosjes kinderparacetamol gekocht en die gaan zoals de vorige keer weer mee.

 
 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet. Douwe, Karla, Martha, Pipy.