Bloemendames Bloemendames
Bloemendames
Op zondagmorgen staan er op de avondmaalstafel twee mooie boeketten samengesteld en naar de kerk gebracht door een drietal dames de z.g. bloemendames te weten Miranda, Petra en Ricky .
Na de dienst worden de boeketten weggebracht naar gemeenteleden die om diverse redenen wel een bloemetje kunnen gebruiken.
Om toerbeurt nemen de dames een maand voor hun rekening en het resultaat mag er zijn.
Waarbij wel aangetekend mag worden dat het aanbod van bloemen in de wintermaanden schaars is, en wat te denken van de hete zomermaanden.
Het werd dan ook zeer gewaardeerd dat de plaatselijke bloementelers vaak bereid waren bloemen beschikbaar te stellen.
Meer dan 15 jaar heeft Petra zich actief ingezet als bloemendame.
Nu heeft ze besloten om te stoppen en zoals ik haar ken zal het een moeilijke beslissing zijn geweest. En haar creativiteit zal gemist worden want ook op de markten was ze actief. Maar als je gezondheid het amper of niet meer toelaat dan kun je eigenlijk maar één ding doen en dat is stoppen.
Petra we willen je heel hartelijk bedanken voor al het werk wat je als bloemendame voor de kerk hebt verricht.
Het goede nieuws is echter ook dat Marianne Snippe de plaats van Petra wil innemen.

Hierbij danken wij Petra voor al haar werkzaamheden in de afgelopen jaren en heten we Marianne welkom en wensen haar veel succes met haar nieuwe taak.
De Diaconie.
 
 
Giften Diaconie  Giften Diaconie 
 Op adem komen in jeugddorp de Glind.
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst.
Zij maken in hun leven al te veel mee. In jeugddorp de Glind vinden deze kinderen een veilig thuis.
Ze wonen bij gewone gezinnen , in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verdere gewone dorp.
De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven.
Daarnaast krijgen de kinderen ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel.
Dat gebeurt door hele gewone dingen als zwemles, naar schoolgaan en buiten spelen ,maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden, paardrijden, muziekles ,schilderen en judo.

Met onze bijdrage steunen we het werk in de Glind voor kwetsbare kinderen.
Er is in de maand September 150 euro gedoneerd door de diaconie .


 
 
Afsluiting 2021 diaconie. Afsluiting 2021 diaconie.

Buiten de landelijke vastgestelde bijdragen o.a. Kerk in actie
besteden we de diaconale gelden voor hulp aan onze medemens ver weg of dichtbij.

Vanaf Januari 2022 zijn wij van plan om maandelijks een doel uit te zoeken.
Natuurlijk mocht er ergens nood zijn dan springen we daar op in b.v. ramp.
Wij houden u daar uiteraard van op de hoogte.
Hartelijk dank voor u bijdrage en voor het vertrouwen in ons.
Sytha ,Pipy , Jan ,Karla , Erna, Martha [Z.W.O.] Marion. 
 
diaconie diaconie

De diaconie van onze kerk is betrokken bij allerlei zaken die in onze kerkelijke gemeente spelen. In de kerkdiensten is dat onder andere zichtbaar in de collectes die we verzorgen.
Ook valt de bediening van het Heilig Avondmaal binnen de taak van onze diaconie, want hierdoor is men verbonden met allen die God ter harte gaan.

Buiten de landelijk vastgestelde bijdragen aan o.a. “kerkinactie” willen we graag ruimte houden voor eigen acties en/of projecten. De gelden die beschikbaar komen kunnen we gebruiken voor doelen die ook taken zijn van de diaconie, namelijk:
- Kerktelefoon
- Financiële hulp binnen de eigen kerk
- Wij steunen: “ICS” met een bijdrage voor ons adoptie - kind.
- Er is een vrijwilligersnetwerk opgezet, waarin vrijwilligers mensen uit onze  gemeente, die kortdurend hulp nodig hebben, ondersteunen.
- We helpen actief mee met de voedselbank en ondersteunen hen financieel.
- We ondersteunen het Hospice in Emmen financieel.
- De ouderen in onze gemeente krijgen een paasgroet persoonlijk thuisbezorgd.
 

lees meer »