40-dagentijd project 40-dagentijd project
lees meer »
 
Giften Giften
Wij als diaconie geven 1x in het kwartaal, naast de avondmaalscollecte, een gift aan een goed doel.

Wij hebben als ZWO/Diakonie besloten een extra gift te doen voor de vluchtelingen op Lesbos gezien de toenemende problematiek aldaar ivm het ook daar heersende Coronavirus.
Deze mensen hebben alle hulp momenteel nodig die er beschikbaar is, vandaar onze extra gift van 500 euro.
Namens de ZWO/Diaconie

 

De avondsmaal collecte van 12 januari heeft 87,50 euro opgebracht, dit heeft de diaconie verhoogd naar 100,00 euro. Dit is gegaan naar Slachtofferfonds.

15 januari zijn wij ‘s middags met de diaconie bij het Hospice in Emmen geweest.

Hiervoor waren wij uitgenodigd.

Wij hebben hier een rondleiding gehad en uitleg hoe het er aan toe ging in Het huis van Heden.

Wij waren diep onder de indruk van wat er allemaal verteld werd.

Tevens hadden wij een waardecheque meegenomen van 300,00 euro.

Deze werd die middag overhandigd.

Dit was de gift van het eerste kwartaal.

Met een groet van de diaconie.


 
 
diaconie diaconie

De diaconie van onze kerk is betrokken bij allerlei zaken die in onze kerkelijke gemeente spelen. In de kerkdiensten is dat onder andere zichtbaar in de collectes die we verzorgen.
Ook valt de bediening van het Heilig Avondmaal binnen de taak van onze diaconie, want hierdoor is men verbonden met allen die God ter harte gaan.

Buiten de landelijk vastgestelde bijdragen aan o.a. “kerkinactie” willen we graag ruimte houden voor eigen acties en/of projecten. De gelden die beschikbaar komen kunnen we gebruiken voor doelen die ook taken zijn van de diaconie, namelijk:
- Kerktelefoon
- Financiële hulp binnen de eigen kerk
- Wij steunen: “ICS” met een bijdrage voor ons adoptie - kind.
- Er is een vrijwilligersnetwerk opgezet, waarin vrijwilligers mensen uit onze  gemeente, die kortdurend hulp nodig hebben, ondersteunen.
- We helpen actief mee met de voedselbank en ondersteunen hen financieel.
- We ondersteunen het Hospice in Emmen financieel.
- De ouderen in onze gemeente krijgen een paasgroet persoonlijk thuisbezorgd.
 

lees meer »