Afsluiting 2021 diaconie. Afsluiting 2021 diaconie.

Buiten de landelijke vastgestelde bijdragen o.a. Kerk in actie
besteden we de diaconale gelden voor hulp aan onze medemens ver weg of dichtbij.Aan het eind van het jaar kiezen we in ons overleg een aantal doelen.
Onze keus dit jaar: Leger des heils
Ronald Mac Donalds huis
Hospice Emmen
Rudolph stichting
Aan elke organisatie is 150 Euro overgemaakt.
Vanaf Januari 2022 zijn wij van plan om maandelijks een doel uit te zoeken.
Natuurlijk mocht er ergens nood zijn dan springen we daar op in b.v. ramp.
Wij houden u daar uiteraard van op de hoogte.
Hartelijk dank voor u bijdrage en voor het vertrouwen in ons.
Sytha ,Pipy , Jan ,Karla , Erna, Martha [Z.W.O.] Marion. 
 
gift november 2021 gift november 2021

De ziekenhuispredikanten in het UMCG hebben een zeer belangrijke taak in de zorg voor mensen
die voor korte of lange tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen.
Het gaat veelal om patiënten die ernstig ziek zijn en daardoor te maken hebben met levens-
en geloofsvragen.
Ze zijn vaak ver van huis, ver van familie en vrienden en op afstand van de vertrouwde omgeving.
De eigen predikant kan weinig of niet komen ,bovendien is het vanwege coronamaatregelen
zeer moeilijk.
In het UMCG is de geestelijke verzorging niet alleen voor de patiënten ,maar ook voor de medewerkers.
De diaconie heeft 150 euro gedoneerd aan de Werkgroep Geestelijke verzorging om
een deel van de kosten te financieren.
Dit naar aanleiding brief Werkgroep Ziekenpastoraat PKN Groningen-Drente. 
 
diaconie diaconie

De diaconie van onze kerk is betrokken bij allerlei zaken die in onze kerkelijke gemeente spelen. In de kerkdiensten is dat onder andere zichtbaar in de collectes die we verzorgen.
Ook valt de bediening van het Heilig Avondmaal binnen de taak van onze diaconie, want hierdoor is men verbonden met allen die God ter harte gaan.

Buiten de landelijk vastgestelde bijdragen aan o.a. “kerkinactie” willen we graag ruimte houden voor eigen acties en/of projecten. De gelden die beschikbaar komen kunnen we gebruiken voor doelen die ook taken zijn van de diaconie, namelijk:
- Kerktelefoon
- Financiële hulp binnen de eigen kerk
- Wij steunen: “ICS” met een bijdrage voor ons adoptie - kind.
- Er is een vrijwilligersnetwerk opgezet, waarin vrijwilligers mensen uit onze  gemeente, die kortdurend hulp nodig hebben, ondersteunen.
- We helpen actief mee met de voedselbank en ondersteunen hen financieel.
- We ondersteunen het Hospice in Emmen financieel.
- De ouderen in onze gemeente krijgen een paasgroet persoonlijk thuisbezorgd.
 

lees meer ยป