Maandelijkse gift Maandelijkse gift
Een bericht vanuit de diaconie.
De afgelopen 2 donderdagen is er aan de voedselbank 2 uitwasbare mondkapjes per pakket geschonken. Deze zijn besteld bij Bert Broers.
De opbrengst van de verkoop is voor AfricanDo.
Ook is er in oktober en november een online diaconiecollecte geweest.
We hebben hiernaast nog een bijdrage ( 75,00 euro )voor de onlinediensten geschonken. Wij hebben gemeend om deze tezamen met de collecte van oktober en november als gift over te maken aan het Leger de Heils.
Daar november nog niet voorbij is kunnen we nog niet het bedrag vermelden wat er overgemaakt word.
Beide bedragen van de giften hoort u in het volgend kerknieuws.
Hartelijk dank voor uw gaven.
Met een vriendelijke groet vanuit de diaconie. 
 
diaconie diaconie

De diaconie van onze kerk is betrokken bij allerlei zaken die in onze kerkelijke gemeente spelen. In de kerkdiensten is dat onder andere zichtbaar in de collectes die we verzorgen.
Ook valt de bediening van het Heilig Avondmaal binnen de taak van onze diaconie, want hierdoor is men verbonden met allen die God ter harte gaan.

Buiten de landelijk vastgestelde bijdragen aan o.a. “kerkinactie” willen we graag ruimte houden voor eigen acties en/of projecten. De gelden die beschikbaar komen kunnen we gebruiken voor doelen die ook taken zijn van de diaconie, namelijk:
- Kerktelefoon
- Financiële hulp binnen de eigen kerk
- Wij steunen: “ICS” met een bijdrage voor ons adoptie - kind.
- Er is een vrijwilligersnetwerk opgezet, waarin vrijwilligers mensen uit onze  gemeente, die kortdurend hulp nodig hebben, ondersteunen.
- We helpen actief mee met de voedselbank en ondersteunen hen financieel.
- We ondersteunen het Hospice in Emmen financieel.
- De ouderen in onze gemeente krijgen een paasgroet persoonlijk thuisbezorgd.
 

lees meer ยป