Maandelijkse gift Diaconie;   =   150 euro  = Maandelijkse gift Diaconie;   =   150 euro  =

Deze keer hebben we gekozen voor Stichting Wensambulance Noord- Nederland. 
Stichting Wensambulance Noord Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben. Wij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleidend ambulancevervoer helpen zo’n wens te vervullen, en zo een laatste indrukwekkende ervaring aan het leven toevoegen. 
 
We willen mensen naar een voor de persoon bijzondere plek brengen en ze zo een speciale dag geven. Stichting Wensambulance Noord Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die onder andere werkzaam zijn in de zorg.
 
Zo’n persoonlijke wens mogen kunnen uitvoeren is voor iedereen een diep gevoelde emotie.
Voor de wensvrager ,voor het gezin ,familie en vrienden en zeker ook voor de vrijwilligers.
Dat gevoel is hun motivatie voor de realisatie van een volgende wens.
 
 
Extra gift van de Diaconie en ZWO Extra gift van de Diaconie en ZWO

Vanuit Vluchtelingenwerk Nederland kregen we begin april een oproep voor een extra donatie:
We zijn allemaal geschokt door de oorlog in Oekraïne die ontaard is in de grootste vluchtelingen crisis in Europa van deze eeuw.
Van de ene op de andere dag verandert het leven van miljoenen mensen. Ze vluchten hals over kop vanuit Oekraïne naar bijvoorbeeld Nederland. Ze zijn erg in de war en maken zich grote zorgen.

De bereidheid in ons land om vluchtelingen op te vangen is groot. Duizenden vrijwilligers hebben zich inmiddels aangemeld. Mensen die in Nederland veiligheid en bescherming zoeken kunnen op ons rekenen, daar staat Vluchtelingen Werk voor! We helpen ze in deze moeilijke tijd en zorgen dat ze zich welkom en veilig voelen!
De Diaconie en ZWO hebben 200 Euro overgemaakt aan Vluchtelingen Werk Nederland.

Van de Diaconie/ZWO
Dinsdag 26 april vertrekt er voor de tweede keer een vrachtwagen naar de Oekraïne vanaf de RK Henricuskerk. Van het resterende bedrag van de collecte van 6 maart hebben we nog 125 doosjes paracetamol en 25 doosjes kinderparacetamol gekocht en die gaan zoals de vorige keer weer mee.

 
 
project veertigdagentijd project veertigdagentijd
Van de Z.W.O. / diaconie .
Binnenkort starten wij weer onze actie van de Veertigdagentijd.
Zoals u van ons gewend bent vragen we in de vastentijd altijd aandacht voor mensen die onder zeer moeilijke omstandigheden moeten zien te overleven ver weg of dichtbij.
Dit jaar willen we mensen en met name kinderen in Moldavië een hart onder de riem steken en ze laten weten dat we ze niet vergeten. Moldavië is het armste land in Europa, het grenst
aan Rusland en in de winter kan het ontzettend hard vriezen.
Niet alle ouders zijn in staat om hun kinderen warm te kleden en daarom zitten een aantal noodgedwongen thuis. Via de stichting Mensenkinderen kunnen wij mee sparen om ongeveer 2000 kinderen te helpen aan warme kleding in de winter. Ook in de rest van het jaar is goede en passende kleding een eerste basisbehoefte.
Deze kinderen raken nogal eens in een sociaal isolement omdat ze gepest worden in hun schamele kleding
Helaas was het niet mogelijk om iemand van de stichting uit te nodigen.

Om onze actie kracht bij te zetten laten we kraanvogels vliegen.
Kraanvogels zijn forse vogels en ze kunnen heel wat aan.
De symboliek van de kraanvogel komt uit Japan.
Hier staan ze o.a. voor Hoop en een lang en gezond leven.
We zijn al druk bezig met het vouwen van kraanvogels maar kunnen nog best wat hulp gebruiken.
Hebt u zin en tijd om mee te vouwen dan bent u heel erg welkom op woensdagmorgen van
9.30 u tot 11.30 u in de consistorie en er is koffie thee en koek aanwezig..
In de Veertigdagentijd zult u dan bij binnenkomst van de kerkzaal verrast worden door een aantal van deze vrolijke dieren.
Laten we proberen om met de kraanvogels een mooi bedrag bij elkaar te vliegen voor de kinderen in Moldavië.
De Z.W.O. /diaconie.

Rest mij nog u te informeren over de mogelijkheden van doneren.
Het bankrekeningnummer van de Z.W. O. is NL04 RABO 0332 3014 19
Ook is het weer mogelijk om op woensdagmorgen uw gift voor in de hal van het gebouw in een bus met de herkenning Z.W.O. gift Veertigdagentijdactie te deponeren.
 
 
Afsluiting 2021 diaconie. Afsluiting 2021 diaconie.

Buiten de landelijke vastgestelde bijdragen o.a. Kerk in actie
besteden we de diaconale gelden voor hulp aan onze medemens ver weg of dichtbij.Aan het eind van het jaar kiezen we in ons overleg een aantal doelen.
Onze keus dit jaar: Leger des heils
Ronald Mac Donalds huis
Hospice Emmen
Rudolph stichting
Aan elke organisatie is 150 Euro overgemaakt.
Vanaf Januari 2022 zijn wij van plan om maandelijks een doel uit te zoeken.
Natuurlijk mocht er ergens nood zijn dan springen we daar op in b.v. ramp.
Wij houden u daar uiteraard van op de hoogte.
Hartelijk dank voor u bijdrage en voor het vertrouwen in ons.
Sytha ,Pipy , Jan ,Karla , Erna, Martha [Z.W.O.] Marion. 
 
diaconie diaconie

De diaconie van onze kerk is betrokken bij allerlei zaken die in onze kerkelijke gemeente spelen. In de kerkdiensten is dat onder andere zichtbaar in de collectes die we verzorgen.
Ook valt de bediening van het Heilig Avondmaal binnen de taak van onze diaconie, want hierdoor is men verbonden met allen die God ter harte gaan.

Buiten de landelijk vastgestelde bijdragen aan o.a. “kerkinactie” willen we graag ruimte houden voor eigen acties en/of projecten. De gelden die beschikbaar komen kunnen we gebruiken voor doelen die ook taken zijn van de diaconie, namelijk:
- Kerktelefoon
- Financiële hulp binnen de eigen kerk
- Wij steunen: “ICS” met een bijdrage voor ons adoptie - kind.
- Er is een vrijwilligersnetwerk opgezet, waarin vrijwilligers mensen uit onze  gemeente, die kortdurend hulp nodig hebben, ondersteunen.
- We helpen actief mee met de voedselbank en ondersteunen hen financieel.
- We ondersteunen het Hospice in Emmen financieel.
- De ouderen in onze gemeente krijgen een paasgroet persoonlijk thuisbezorgd.
 

lees meer »