Helaas.... Helaas....
Voor de ouderen en alleengaanden.
Schreven wij in vorig kerknieuws nog dat de kerstviering voorbereiding in volle gang was, moeten we nu toch helaas zeggen dat het niet door gaat.
Wij beseffen dat dit voor u niet leuk is, maar het is niet jammer genoeg niet mogelijk.
De voorbereidingen zetten we in de kast, voor volgend jaar.
Wel hebben wij als commissie besloten om zodra het maar enigszins mogelijk is wel in het nieuwe jaar een broodmaaltijd te organiseren.
Wij hopen op uw begrip.
Rest mij nog om u toch een gezegend uiteinde te wensen.
Met vriendelijke groet van de ouderencommissie
 
 
Ouderencommissie Ouderencommissie
Voorzitter Helma Broers telefoon 0591 785164
Penningmeester Janita de Weerd
Bestuurslid Dinie Stuiver
Bestuurslid Gre de Wolde
Bestuurslid Elze Velzing