Dienen Dienen
De diaconie staat voor dienen, hulp bieden waar dat nodig is.
Maar vanaf half maart hebben diakenen maar weinig kunnen betekenen voor andere mensen .
Ook de Paasattentie voor ouderen ging niet door.
En nog is niet alles vrijgegeven en kunnen we niet onbeperkt op bezoek gaan zonder de 1.5 meter afstand in acht te nemen.
Veel moet van te voren afgesproken worden.
Tot 1 september zullen er nog geen kerkdiensten gehouden worden in de Eben Haezerkerk.
Dat betekent ook dat we tot die datum niet samen kunnen koffiedrinken na de dienst.
Om toch iets te kunnen betekenen willen wij als diaconie het volgende voorstellen:
Hebt u behoefte aan een gesprekje of een praatje maar dan wel buiten, dan kunt u één van ons bellen:


Naam telnr
Pipy 06 -20101160
Marianne 06-18231685
Helma 06-12158193
Erna 06-12766863
Sytha 06-12158193
Marion 06- 18744615. 
terug