Inzameling voor Oekraïne door de Oecumenische werkgroep Klazienaveen. Inzameling voor Oekraïne door de Oecumenische werkgroep Klazienaveen.
lees meer »
 
Giften diaconie Giften diaconie
De diaconie doneert  maandelijks 150 euro .
 
Gift juni ’22 …Leger des Heils …m.b.t  jeugdbescherming.
 
Ieder kind heeft recht op een veilige ontwikkeling.  Ouders zijn verantwoordelijk voor een veilige  en pedagogisch verantwoordelijke  opvoeding van hun kinderen.
Als dit niet lukt, kan de rechter bepalen dat in een gezin gedwongen hulpverlening nodig is.
Dan komt jeugdbescherming in beeld.
 
Een jeugdbeschermer van het Leger des Heils kijkt mee over de schouders van de ouders en beslist
wat het beste is voor het kind.
 
 
Gift juli  /augustus 2022…skzod  …
Heb je ooit een draak zien dansen, een Chinese lampionnentocht gelopen of een eigen Chinese vlieger willen maken.
Dat gaat er gebeuren …Kinderkamp… 2022.  Op reis naar China!!!!
 
Een goed gevoel , want u helpt nu kinderen uit de regio aan een fantastische week vakantie.
 
Stichting kinderkamp Zuid -Oost Drenthe
 
 
Afsluiting 2021 diaconie. Afsluiting 2021 diaconie.

Buiten de landelijke vastgestelde bijdragen o.a. Kerk in actie
besteden we de diaconale gelden voor hulp aan onze medemens ver weg of dichtbij.

Vanaf Januari 2022 zijn wij van plan om maandelijks een doel uit te zoeken.
Natuurlijk mocht er ergens nood zijn dan springen we daar op in b.v. ramp.
Wij houden u daar uiteraard van op de hoogte.
Hartelijk dank voor u bijdrage en voor het vertrouwen in ons.
Sytha ,Pipy , Jan ,Karla , Erna, Martha [Z.W.O.] Marion. 
 
diaconie diaconie

De diaconie van onze kerk is betrokken bij allerlei zaken die in onze kerkelijke gemeente spelen. In de kerkdiensten is dat onder andere zichtbaar in de collectes die we verzorgen.
Ook valt de bediening van het Heilig Avondmaal binnen de taak van onze diaconie, want hierdoor is men verbonden met allen die God ter harte gaan.

Buiten de landelijk vastgestelde bijdragen aan o.a. “kerkinactie” willen we graag ruimte houden voor eigen acties en/of projecten. De gelden die beschikbaar komen kunnen we gebruiken voor doelen die ook taken zijn van de diaconie, namelijk:
- Kerktelefoon
- Financiële hulp binnen de eigen kerk
- Wij steunen: “ICS” met een bijdrage voor ons adoptie - kind.
- Er is een vrijwilligersnetwerk opgezet, waarin vrijwilligers mensen uit onze  gemeente, die kortdurend hulp nodig hebben, ondersteunen.
- We helpen actief mee met de voedselbank en ondersteunen hen financieel.
- We ondersteunen het Hospice in Emmen financieel.
- De ouderen in onze gemeente krijgen een paasgroet persoonlijk thuisbezorgd.
 

lees meer »