Giften diaconie. Giften diaconie.

Buiten de landelijke vastgestelde bijdragen o.a. Kerk in actie
besteden we de diaconale gelden voor hulp aan onze medemens ver weg of dichtbij.

Vanaf Januari 2022 zijn wij van plan om maandelijks een doel uit te zoeken.
Natuurlijk mocht er ergens nood zijn dan springen we daar op in b.v. ramp.
Wij houden u daar uiteraard van op de hoogte.
Hartelijk dank voor u bijdrage en voor het vertrouwen in ons.
Sytha ,Pipy , Jan ,Karla , Erna, Martha [Z.W.O.] Marion. 
 
Gift december 2022 Gift december 2022
Stichting Exodus Nederland 
In 1979 kwam gevangenispredikant Jan Eerbeek op het idee om een opvang voor ex gevangenen te starten. In die tijd keerden zo`n 75 % van de vrijgelaten gedetineerden weer snel terug in de gevangenis. Nu ,ruim veertig jaar later, werkt Exodus nog volop aan die missie.
Net als de uittocht van het Hebreeuwse volk gaat de tocht van (ex) gedetineerden met vallen en opstaan ; zoals het moment waarop zij vrijkomen.
Zij hebben iemand nodig die in hen gelooft.
Als Exodus staan we aan hun zijde en helpen hen vooruit.
Wij zijn een forensische zorgorganisatie die landelijk met zo`n 300 professionals en zo`n 1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan gemotiveerde (ex-) gedetineerden en hun familieleden.
 
De diaconie heeft 150 euro gedoneerd.
 
 
Diaconie November gift ….De Regenboog Groep. Diaconie November gift ….De Regenboog Groep.


De Regenboog Groep zet zich in voor mensen in armoede.
Een plek in Amsterdam voor een ieder met problemen.
Dakloos, psychiatrische problemen ,gebukt onder schulden, verslaafd of eenzaam.
Vrijwilligers onder steunen deze mensen.
Negen inloophuizen. Waar dagelijks 600 bezoekers komen.
Ook wordt dagbesteding aangeboden en hulp van maatschappelijk werkers.
De meest basale zaken worden aangeboden zoals : een warme maaltijd, een douche
en schone kleding.
Met een bijdrage van 10 euro kunnen drie complete maaltijden en twee keer
douchen worden betaald.
www.de regenboog.org.
De diaconie heeft 150 euro gedoneerd. 
 
Bloemendames Bloemendames
Bloemendames
Op zondagmorgen staan er op de avondmaalstafel twee mooie boeketten samengesteld en naar de kerk gebracht door een drietal dames de z.g. bloemendames te weten Miranda, Petra en Ricky .
Na de dienst worden de boeketten weggebracht naar gemeenteleden die om diverse redenen wel een bloemetje kunnen gebruiken.
Om toerbeurt nemen de dames een maand voor hun rekening en het resultaat mag er zijn.
Waarbij wel aangetekend mag worden dat het aanbod van bloemen in de wintermaanden schaars is, en wat te denken van de hete zomermaanden.
Het werd dan ook zeer gewaardeerd dat de plaatselijke bloementelers vaak bereid waren bloemen beschikbaar te stellen.
Meer dan 15 jaar heeft Petra zich actief ingezet als bloemendame.
Nu heeft ze besloten om te stoppen en zoals ik haar ken zal het een moeilijke beslissing zijn geweest. En haar creativiteit zal gemist worden want ook op de markten was ze actief. Maar als je gezondheid het amper of niet meer toelaat dan kun je eigenlijk maar één ding doen en dat is stoppen.
Petra we willen je heel hartelijk bedanken voor al het werk wat je als bloemendame voor de kerk hebt verricht.
Het goede nieuws is echter ook dat Marianne Snippe de plaats van Petra wil innemen.

Hierbij danken wij Petra voor al haar werkzaamheden in de afgelopen jaren en heten we Marianne welkom en wensen haar veel succes met haar nieuwe taak.
De Diaconie.
 
 
diaconie diaconie

De diaconie van onze kerk is betrokken bij allerlei zaken die in onze kerkelijke gemeente spelen. In de kerkdiensten is dat onder andere zichtbaar in de collectes die we verzorgen.
Ook valt de bediening van het Heilig Avondmaal binnen de taak van onze diaconie, want hierdoor is men verbonden met allen die God ter harte gaan.

Buiten de landelijk vastgestelde bijdragen aan o.a. “kerkinactie” willen we graag ruimte houden voor eigen acties en/of projecten. De gelden die beschikbaar komen kunnen we gebruiken voor doelen die ook taken zijn van de diaconie, namelijk:
- Financiële hulp binnen de eigen kerk
- We helpen actief mee met de voedselbank en ondersteunen hen financieel.
- We ondersteunen het Hospice in Emmen financieel.
- De ouderen in onze gemeente krijgen een paasgroet persoonlijk thuisbezorgd.