40- Dagen tijd project 2024

40- Dagen tijd project 2024

Het veertigdagentijd project is dit jaar voor Grannies2Grannies.
Dit doen wij samen met Kerken met Vaart. De Grannies zijn Friese oma’s die proberen geld bij elkaar te
krijgen om stenen huisjes te kunnen bouwen voor de oma’s in Oeganda die de permanente
zorg voor hun kleinkinderen hebben. Zij wonen in lemen hutjes die vreselijk lekken en vaak op
instorten staan. Wij hopen de Grannies2Grannies geld voor 2 stenen huisjes te kunnen geven,
één huisje kost € 3500,-
En dat is dus gelukt.
We zijn heel blij dat we hen meer dan 7000 euro kunnen overhandigen.
Met dank aan alle gevers van alle Kerken met Vaart
terug