Wijkverdeling ouderlingen Wijkverdeling ouderlingen

Er is een wijziging in de wijkverdeling nu de kerkenraad is uitgebreid met een ouderling en met
wijk 7 (Zwartemeer) erbij.
Wijk 1: Geert Velzing, tel. 393060 / 06-10558508
Wijk 2: Wim van den Brand, tel. 317598 / 06-23432601
Wijk 3: Janneke Luchies, tel. 06-19277285
Wijk 4: Joop de Wolde, tel. 317407 / 06-51687193
Wijk 5 en 6: Grietje Velzing, tel. 312007 / 06-41103611
Wijk 7: Albertje Reuver, tel. 06-30147485

De wijken zijn groot, we kunnen niet van alles op de hoogte zijn.
Mocht u iemand van de kerkenraad nodig hebben, dan horen we dit graag.
 
Ouderlingen Ouderlingen
Beste mensen,
In onze gemeente hebben we ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters.
De ouderlingen werken nauw samen met de contactpersonen in hun wijk en dat is dan voor u ook het eerste aanspreekpunt, omdat zij geregeld bij u langskomen.
Maar soms zijn er dingen waarover u wilt praten met een ouderling zoals zorgen om een dierbare, ziekte of een sterfgeval in uw gezin of in uw familie en dan kunt u aan uw contactpersoon doorgeven dat u het fijn vindt als er een ouderling langskomt.
U mag natuurlijk ook direct contact opnemen met de ouderling die bij u in de wijk hoort. De namen en telefoonnummers vindt u onderaan deze bladzijde en uiteraard staan alle verdere gegevens zoals e-mailadressen en bij welke wijk u ingedeeld bent in de gemeentegids.
De ouderling-kerkrentmeesters houden zich bezig met het financiële reilen en zeilen van onze gemeente en dat valt in deze tijd, waarin onze gemeente enerzijds vergrijst en anderzijds de kosten stijgen, zeker niet mee.
Tenslotte wil ik u erop wijzen dat wij u vertegenwoordigen in de kerkenraadsvergaderingen, dus als u iets door wilt geven of als u een opmerking of een vraag heeft neem dan ook contact met ons op.
Er is altijd een luisterend oor beschikbaar en wij weten dan ook wat er in onze gemeente leeft.
Want : De gemeente dat bent u, dat ben jij, dat ben ik, dat zijn we allemaal !
Ouderlingen:
 Mevr. D.H. de Jong-Beuker (voorzitter kerkenraad)      Tel. 0591-301785 / 06 46 73 53 89
Dhr. G. Velzing                                                               Tel. 393060        
Dhr. J. de Wolde                                                            Tel. 317407
Mevr. G. Velzing-Hessels (scriba)                                  Tel. 312007 / 0641103611
Dhr. W. v.d. Brand                                                          Tel. 317598
Mevr. A. Reuver
Mevr J. Luchies
Jeugdouderling:  vacant.
Ouderling-kerkrentmeesters:
Dhr. M. Hof                                                                    Tel. 313108
Mevr. G. Robbemond-de Groot                                     Tel. 312772
Dhr. D. de Jong                                                             Tel. 393043
Mevr. A. Jansema-Medema                                          Tel. 313046
Dhr. J. Batterink
Dhr. H. Kramer
 
lees meer ยป