College van diakenen College van diakenen
Pipy Maarsingh-Westing, secretaris tel.317169
Marianne Snippe tel. 315841
Karla ten Napel tel. 575020
Marion Doornbos-Zinnemers penningmeester  tel. 313038
Erna van de Brand-van Wijk tel. 317598
Sytha Schoe
Herman Gers
 
Handen en voeten. Handen en voeten.


Handen en voeten.
Je kunt niet alles alleen doen. Soms heb je hulp nodig. Even een ondersteuning.
Gelukkig is er in ons dorp “noaberhulp”. Of er woont familie in de buurt.
En...... er is een groep vrijwilligers binnen onze gemeente die bereid is om even te komen en te helpen waar nodig is: de handen en voeten.
Daarvoor zijn wij ook kerk. Omzien naar elkaar. Voeten om naar iemand toe te gaan en handen om uit de mouwen te steken.
Wat kan deze groep vrijwilligers voor u betekenen?
 een boodschap doen omdat u aan huis gebonden bent
 met u naar het ziekenhuis of verpleeghuis rijden voor uzelf of om op bezoek te kunnen gaan
 de tuin schoonmaken wanneer het zelf even niet meer gaat.
 ............
Via het wijkteam, ouderling, diaken of predikant kunt u laten weten dat u hulp nodig heeft.
Adressen en telefoonnummers vindt u in de gemeentegids.

 

 
oude mobieltjes

oude mobieltjes

Bij de ingangen van de kerk en in het eerste zaaltje achter de kerk staat een bak voor oude mobiele telefoons. Ook verzamelen we (restanten van) oude kaarsen, spaarzegeltjes, postzegels en ansichtkaarten. De diaconie zorgt voor een goede bestemming.

 
Besteding Legaat Besteding Legaat

Naar aanleiding van onze oproepen in Kerknieuws van de afgelopen tijd hebben we een
aantal mooie doelen doorgekregen van gemeenteleden. We hebben dan ook meerdere
projecten kunnen ondersteunen met geld uit het legaat. Een project in Somalië en de
Stichting Mensenkinderen in Moldavië en Armenië. We zijn dankbaar dat we met dit geld
kinderen kunnen ondersteunen die hier zelf de middelen niet voor hebben.