Informatiepagina

Informatiepagina

Heeft u informatie over iets wat betrekking heeft met de kerk dan is deze pagina geschikt voor u.

Zie het als een prikbord.

Voor meer informatie of voor het plaatsen van een bericht, mail dan naar:
website.ebenhaezer@gmail.com

 
Kosten rouw- en trouwdiensten voor gemeenteleden. Kosten rouw- en trouwdiensten voor gemeenteleden.

De kosten voor rouw- en trouwdiensten zijn aangepast aan de huidige situatie.
In de meest voorkomende gevallen zal dit voor een uitvaart gelden.
De kosten zijn met ingang van 1 juli: € 500,00 voor een uitvaart vanuit de kerk
(inclusief voorganger, koster, organist, beamist), exclusief consumpties en liturgieën.
In bijzondere situaties is er overleg mogelijk met de kerkrentmeesters.
 
Het tweede boeket Het tweede boeket
Het 2de boeket bloemen.
Elke week wordt er gevraagd: wie van u wil het tweede boeket bloemen weg
brengen naar iemand die het nodig heeft. Hier even een korte uitleg over hoe het
werkt met de twee boeketten die elke week op de tafel staan.
Het eerste boeket wordt altijd weggebracht door de ouderling van dienst. Dit boeket
is bedoeld voor een gemeente lid, jong of oud, ziek of gezond, iets te vieren of juist
iemand met zorgen. Altijd is er wel iemand te vinden om met een bloemetje
namens de gemeente te verrassen.
Het tweede boeket, dat door iemand uit de gemeente wordt weggebracht. Dit
boeket is voor iemand die het nodig heeft en dat kan van alles zijn. Je buurvrouw,
buurman die iets te vieren hebben of die een verlies te verwerken hebben. Een
familielid of een voetballer van de voetbalclub die zijn been heeft gebroken. Noem
maar op. Dit boeket hoeft niet perse naar een gemeentelid. Mag wel. Het is bedoeld
als missionair boeket.
Het wegbrengen van het boeket is een klein gebaar maar kan zoveel betekenen.
 
Kerken met Vaart Kerken met Vaart
Kerken met vaart heeft een website.
Op de algemene pagina’s in Kerknieuws leest u regelmatig over activiteiten die worden georganiseerd in het kader van Kerken met Vaart. Op de website van Kerken met Vaart vindt u allerlei informatie over de kerken die meedoen binnen dit samenwerkingsverband.

U vindt de website door in te tikken: kerken-met-vaart.nl

 
 
Oude Kostershuis Oude Kostershuis
Kostershuis
Geopend op woensdagochtend van 9-11.30 uur.
Kom eens rondsnuffelen tussen de kringloopspulen. Je zult verrast staan wat je hier aantreft. De koffie staat klaar.

Om het huisje vol te krijgen kunnen we veel tweedehands goederen gebruiken, het liefst klein spul; servies- en glaswerk, boeken, gereedschap, potten en pannen, speelgoed, schilderijen, decoraties, langspeelplaten, bestek enz. enz.
Ook kunt u bij ons elektrische apparaten inleveren, we controleren of ze het doen, zo niet, dan worden ze gerecycled. (Koelkasten en diepvriesapparatuur kunnen wij helaas niet gebruiken).

Elke woensdagmorgen tussen 9 en 11 uur kunt u de spullen brengen, wilt u het laten halen, neem dan contact op met Elze Velzing (06-23166375) of Koos Hollander.
 
Gedenken

Gedenken

Al jarenlang worden de namen van hen die overleden zijn opgeschreven. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen genoemd en er wordt een kaars voor hen aangestoken.

Tot nu toe werden de namen geschreven op een groot vel papier op een wandbord.

In het nieuwe kerkelijk jaar, vanaf 1 december (1e advent), worden de namen op een steen geschreven.

Het symbool van de steen verwijst naar de tekst: ‘Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.’(Openbaring 2:17). De witte steen verwijst naar de duurzaamheid van het leven bij God en de nieuwe naam naar de voltooiing van het leven.

 

De onvergankelijkheid van de stenen staat ook voor eeuwige liefde en geloof, altijd durend respect, een herinnering aan en verbondenheid met de overledene."

In de kerk wordt de steen geplaatst op het katheder met de oude Bijbel. Twee kaarsen laten hun licht hierop schijnen.

 

 
Onderhoudsploeg

Onderhoudsploeg

Harde werkers.


Zomaar even een kijkje nemen  en een praatje maken  op de woensdagochtend  achter de kerk,  bij de onderhoudsploeg.

Bij binnenkomst komt de geur van de koffie je al tegemoet. Er zijn een aantal dames bezig met het schoonmaken van de zalen. Dat geeft allemaal een fijn en warm gevoel.

Er wordt gewerkt in het oude huis voor opslag van de spullen voor de rommelmarkt.

10 uur. Iedereen wordt geroepen om koffie te komen drinken. Een koekje, wat gepraat, kortom volop gezelligheid en humor niet te vergeten.

Bent U al eens wezen kijken op woensdagmorgen achter de kerk? U bent van harte welkom. En………… wij kunnen nog heel veel gezellige goed gehumeurde mensen gebruiken die ook nog willen meehelpen.

Ook kunt u uw ongebruikte spulletjes en oud ijzer brengen op woensdagochtend. Lukt dit niet, neem dan even contact op met Elze Velzing, tel 06-23166375
 

Graag tot ziens op de woensdagmorgen.
 

 

 

 
GESCHIEDENIS VAN ONTSTAAN VAN DE KERK GESCHIEDENIS VAN ONTSTAAN VAN DE KERK
lees meer ยป