Giften ZWO Giften ZWO

Voor de maanden februari en maart hebben we besloten om de maandelijkse giften voor het 40
dagentijd project van Grannies2Grannies te reserveren. Het streven is om samen met de
andere kerken van Kerken met Vaart 2 huisjes te kunnen verwezenlijken!
Voor nood oproepen is er altijd geld gereserveerd.
We hopen dat u als gemeente zo goed bent geïnformeerd. Mede dank zij uw giften kunnen we
deze belangrijke projecten in de derde wereld steunen!
De ZWO commissie
 
Giften ZWO februari en maart 2024 Giften ZWO februari en maart 2024
Noodoproep van Kerk in Actie:
Kerk in Actie helpt wereldwijd via noodhulpprogramma’s mensen in nood, dus ook in Gaza.
In Gaza-stad steunen ze een mobiele gezondheidskliniek en in het zuiden van Gaza helpen ze
moeders met jonge kinderen om te herstellen van trauma’s. Kerk in Actie doet dit vanuit een
internationaal kerkelijk netwerk en samen met Palestijnse plaatselijke kerken. En niet alleen in
Gaza. “ We helpen ook inwoners van Israël en de Westelijke Jordaanoever”, zegt
noodhulpcoördinator Dick Loendersloot. Overal waar dat nodig is geven we onderdak, voedsel,
water, hygiënemateriaal en andere eerste levensbehoeften.
De gift van  € 250,-  van de ZWO gaat naar het noodhulpprogramma van Kerk in Actie !

Voor de maanden februari en maart hebben we besloten om de maandelijkse giften voor het 40
dagentijd project van Grannies2Grannies te reserveren. Het streven is om samen met de
andere kerken van Kerken met Vaart 2 huisjes te kunnen verwezenlijken!
Voor nood oproepen is er altijd geld gereserveerd.
We hopen dat u als gemeente zo goed bent geïnformeerd. Mede dank zij uw giften kunnen we
deze belangrijke projecten in de derde wereld steunen!
 
40- Dagen tijd project 2024 40- Dagen tijd project 2024
40- Dagen tijd project 2024
Het veertigdagentijd project dat 11 februari start is dit jaar voor Grannies2Grannies.
Dit doen wij samen met Kerken met Vaart. Het zijn friese oma’s die proberen geld bij elkaar te
krijgen om stenen huisjes te kunnen bouwen voor de oma’s in Oeganda die de permanente
zorg voor hun kleinkinderen hebben. Zij wonen in lemen hutjes die vreselijk lekken en vaak op
instorten staan. Wij hopen de Grannies2Grannies geld voor 2 stenen huisjes te kunnen geven,
één huisje kost € 3500,- U kunt uw gift zondag in de daarvoor aangegeven bus doen.
OF overmaken op de bankrekening van de ZWO; NL 04 RABO 332301419 met vermelding
“huisjes” OF woensdagmorgen in de hal van het jeugdgebouw het geld in het geldkistje doen
dat op de balie staat.
                                     DOET U OOK MEE!
 
 
Maandelijkse giften ZWO Maandelijkse giften ZWO

Stichting Red een Kind: Deze internationale ontwikkelingsorganisatie is in 1968 opgericht in
Nederland. De missie van de organisatie is toekomst geven aan kinderen in armoede en hun
familie en omgeving. Ze kiezen er bewust voor kinderen te helpen op de plek waar ze wonen.
Ze geloven dat in hun eigen gezin en familie de beste plek is om op te groeien. Het kind staat
centraal in deze aanpak, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen krijgen ook de
kans om uit de armoede te groeien. Red een Kind werkt in gebieden waar veel armoede is en
op plekken waar een ramp of (dreigend ) conflict kinderen en gezinnen extra kwetsbaar maakt.
Ze werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties.
Met dorpsprogramma’s wil Red een Kind de vicieuze cirkel van armoede in de gezinnen
doorbreken. Oplossingen die impact hebben op de gemeenschap en dus op de kinderen die
daar wonen .
Er is €250,- overgemaakt

Eye Care Foundation: Armoede mag natuurlijk nooit een reden zijn dat een kind blind wordt.
Maar zonder hulp kan dat hun lot zijn….. Helaas zijn er in bv. landen als Cambodja, Laos,
Nepal, Tanzania en Vietnam voorbeelden genoeg waar deze zorg voor veel mensen
onbereikbaar en onbetaalbaar is!  Goede oogzorg is er schaars vooral voor de allerarmsten.
Eye Care Foundation zet alles op alles om oogzorg te kunnen bieden aan hen die het niet
kunnen betalen. Steun van de donateurs en giften zijn voor Eye Care onmisbaar om hun werk
te kunnen doen!  Hierdoor kunnen oogartsen wonderen verrichten ook bij de allerarmsten.
De impact van elke operatie , elke bril en liefdevolle zorg is enorm! 
Ook aan EyeCare heeft de ZWO €250,- overgemaakt.
 
40- Dagen tijd project 2024 Kerken met Vaart 40- Dagen tijd project 2024 Kerken met Vaart

Op 9 november 2023 heeft een afvaardiging van de Kerken met Vaart vergaderd
over een gezamenlijk doel voor de 40-dagen tijd 2024. De Eben Haezer kerk kwam
met het voorstel om als doel deze keer het project van “Grannies 2 Grannies” te
ondersteunen. Deze friese oma’s zamelen geld in om huisjes te bouwen voor
grootmoeders in Oeganda die de zorg hebben voor hun kleinkinderen en vaak in
gammele hutjes wonen en zo proberen deze kinderen een menswaardig bestaan te
kunnen geven. Meer informatie over deze organisatie kunt u vinden op hun website
grannies2granniesfriesland.nl
De Grannies zijn uitgenodigd om het doel toe te lichten op 10 maart tijdens een
KmV dienst in de Zuiderkerk te Nieuw Amsterdam. Op 11 februari wordt in alle
deelnemende kerken alvast een filmpje getoond over dit project.
Wij hopen weer een mooi bedrag bij elkaar te kunnen sparen voor deze geweldige
organisatie waarin een groep van 11 grootmoeders zich belangeloos inzet voor onze
medemens. Mocht u in deze periode niet in de kerk aanwezig kunnen zijn dan kunt
u altijd een donatie voor dit doel doen op de ZWO rekening van uw eigen kerk.
 
 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet, Martha Velzing.
 
 
Gift uit het legaat Gift uit het legaat

De ZWO heeft in de afgelopen maand september een prachtig project genaamd “Blessed Generation”
kunnen ondersteunen via een donatie van het legaat. De doelstelling is het ondersteunen
van weeskinderen in Kenia in noodsituaties.