Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet. Douwe, Karla, Martha, Pipy.
 
 
Giften juni 2021 Giften juni 2021
Giften maand juni ZWO.
Terre des Hommes.
Veel producten die wij dagelijks gebruiken bevatten MICA. Veel kinderen hakken dit mineraal dagelijks handmatig uit de rotsen. De vraag naar MICA is heel hoog. Het is een materiaal dat goed isoleert en hitte bestendig is. Daarom wordt het verwerkt in onze auto’s en elektronische apparaten. Ook belandt het in bijv. cosmetica en verf.
In afgelegen gebieden van India net veel armoede is het uithakken van MICA vaak de enige manier om wart geld te verdienen. Noodgedwongen werken kinderen onder erbarmelijke omstandigheden mee, ze verdwijnen letterlijk en figuurlijk in de mijnen!
Kinderarbeid kunnen we alleen stoppen als iedereen meehelpt. Dus naast de kinderen en hun familie schakelt Terre des Hommes overheden en bedrijven in. Samen werken we aan kind vriendelijke dorpen waar ze naar school kunnen gaan en er geen kinderarbeid is en de ouders genoeg verdienen om hun gezin te onderhouden.
De ZWO heeft 200.-- Euro overgemaakt

Ziekenhuis Afghanistan.
Het provinciaal ziekenhuis BOOST in Laskkar Gah is het enige ziekenhuis voor 1 miljoen mensen. Om het ziekenhuis te bereiken moet er dwars door een oorlogsgebied worden gereisd. Als ze re eindelijk aankomen is de situatie vaak kritiek, elke dag zien we de dramatische gevolgen hiervan.
In het ziekenhuis staan artsen en verpleegkundigen dag en nacht klaar. Ze begeleiden  bevallingen en bieden ook medische zorg aan oorlogsgewonden en ernstig ondervoede kinderen. Ook is de strijd tegen Covid-19 een belangrijke taak van dit ziekenhuis.
Voor artsen zonder grenzen die er werken heeft de ZWO 200.—Euro overgemaakt.

Waterproject Oeganda
Toegang tot schoon water verandert het leven in de afgelegen dorpen in Oeganda. Door trainingen te geven over hygiëne en veilig water zorgen we er voor dat de kinderen die naar school gaan weten waarom dit zo belangrijk is voor hun gezondheid!
Met die kennis gaan ze naar huis en vertellen het hun ouders, broertjes en zusjes.
Simavi wil dit waterproject zo snel mogelijk realiseren. Het is voor de kinderen het begin van een betere toekomst.
De ZWO heeft 200.--Euro overgemaakt.
 
 
Grannies2grannies Grannies2grannies
Bericht van de ZWO over de Grannies2Grannies


Aan alle donateurs en belangstellenden,


Het is met enige schroom dat ik mij tot u richt. Het is nu een jaar geleden dat wij een brandbrief deden uitgaan waarin wij u opriepen de grannies in Oeganda te helpen om de corona-crisis door te komen. Daar is fantastisch op gereageerd door velen van u. Het heeft ze enorm geholpen om door de ergste periode heen te komen. 
We zijn nu een jaar verder en we hadden vorig jaar toch nooit kunnen bedenken dat we nu nog steeds met het virus te maken hebben. Gelukkig valt het aantal besmettingen in Oeganda en in veel Afrikaanse landen reuze mee. Maar toch heeft het grote invloed gehad op het leven van de bevolking van het hele continent. 
De armoede is weer toegenomen, de prijzen van voedsel en vervoer zijn omhoog gegaan.


In de bijlage vindt u een verslagje van de coördinator van Pefo Uganda, Justine Ojambo over de situatie daar en met name over de gevolgen daarvan voor de grannies. Gelukkig is de bouw van de huisjes gewoon doorgegaan gedurende het afgelopen jaar, zodat weer een aantal grannies en hun kleinkinderen een veilig en waterdicht dak boven hun hoofd hebben. Ook is er nog geen enkele granny overleden aan het virus. Maar nu doet zich het volgende probleem voor: omdat het nu regentijd is moet er gezaaid worden, zodat er over een tijdje weer voedsel is voor de grannies en de kleinkinderen. Maar door de toegenomen armoede hebben de meeste grannies geen geld om zaaigoed te kopen. Als ze nu niet zaaien betekent dit dat ze later in het jaar honger zullen lijden. 


Daarom wil ik toch nog een keer een beroep op u doen om de grannies te helpen. Ik vind dit lastig omdat velen van u ons al zo ongelooflijk steunen. Maar het is een ongewone situatie waar we mee te maken hebben. En de grannies hebben niet de middelen om zich daartegen in te dekken. Mocht u de grannies willen helpen bij het kopen van zaad, dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37 SNSB 0945 5212 51 t.n.v. Stichting Pefo Uganda o.v.v. zaden voor grannies.


Alvast heel veel dank namens de Oegandese grannies.
Met vriendelijke groeten,
namens Grannies2GranniesFriesland,
Ria Bakker


Er is 100 Euro overgemaakt naar de stichting