zondag 29 december 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 29 december 2019
Tijdstip: 
 9.30 uur
Locatie: 
 Eben-Haezerkerk

9.30 uur mevr. D. de Jong-Beuker
Ouderling van dienst : G. Velzing-Hessels
Diakenen :
Organist : J. Kroon
Collecten : 1e Pastoraat 2e Kerk Uitgang onderhoud gebouwen
Welkomstcommissie : fam. G. Velzing
 

terug