Besteding Legaat Besteding Legaat

Naar aanleiding van onze oproepen in Kerknieuws van de afgelopen tijd hebben we een
aantal mooie doelen doorgekregen van gemeenteleden. We hebben dan ook meerdere
projecten kunnen ondersteunen met geld uit het legaat. Een project in Somalië en de
Stichting Mensenkinderen in Moldavië en Armenië. We zijn dankbaar dat we met dit geld
kinderen kunnen ondersteunen die hier zelf de middelen niet voor hebben.
terug