De bevestiging

De bevestiging
Ds. Heleen Maat, de regiopredikant, bevestigde ds Anneke van der Velde in haar ambt als voorganger van de 3 kerken
terug